Topic outline

 • Tervetuloa kurssille Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit!


  Kurssin sisältö


  Kurssin maanantain luennoilla käymme läpi  liiketoiminnan, tuotannonsuunnittelun ja tuotekehityksen vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja talouteen.

  Torstain luennoille 1-periodilla ja tiistain luennoille 2-periodilla on kutsuttu vierasluennoitsijoita. He tulevat eri toimialoilta kattaen kemian teollisuuden, biotuoteteollisuuden, metallijalostusteollisuuden, energiasektorin, materiaalikierrätyksen sekä elintarviketeollisuuden. Vierasluentojen aikana tulet kuulemaan, millaisia työtehtäviä kemian tekniikan osaajilla voi olla sekä miten yritykset pyrkivät toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

  Kurssin laskuharjoituksissa opetellaan kemian tekniikan laskennan perusteita painottuen aine- ja energiataselaskentaan sekä muun tyyppisiin soveltaviin tehtäviin.

  Vastuuopettajana toimii prof. Marjatta Louhi-Kultanen ja opetuksesta vastaavat lisäksi: TkT Sarwar Golam, TkT Elina Kähkönen (Aalto, Design factory), apul.prof. Annukka Santasalo-Aarnio (Aalto, ENG), TkT Jari Aromaa, TkT Eero Hiltunen, prof. Mari Lundström, TkT Marko Kekkonen sekä TkT Tero Eerikäinen.

  Kurssisuorituksiin sisältyvät myös quiz-tehtävät (ks. Tehtävät/Assignments-osio tällä sivustolla), joiden ratkaisemiseksi voit käyttää kurssimonistetta, kurssimateriaaleja sekä muita lähteitä. 

  Ohjelma

  Alla olevasta linkistä voit ladata kurssin tarkemman ohjelman, josta näkyy luentojen ja laskuharjoitusten pääsisällöt sekä quiz-tehtävien, välikokeiden ja tenttien ajankohdat.

  Laskuharjoitusryhmiin ilmoittautuminen

  Voit ilmoittautua haluamaasi laskuharjoitusryhmään sivun vasemmanpuoleisessa palkissa olevan laskuharjoitusaktiviteetin kautta.

  Voit valita laskuharjoitusryhmäsi tiistain, keskiviikon tai torstain ryhmistä.

  Kurssin arviointi

  Kurssin aikana järjestetään syyslukukauden arviointiviikoilla kaksi välikoetta, joiden kummankin osuus on arvioinnissa 44 kurssipistettä. Välikokeissa on sekä teoriakysymyksiä että laskutehtäviä. Välikokeiden asemesta voit tenttiä (88 kurssipistettä) kurssin helmikuussa 2024 tai toukokuussa 2024. Kurssin aikana tulee ratkaista kuusi quiz-tehtävää, jotka tulee ratkoa annetun ajan puitteissa MyCources-sivuston Tehtävät-osion kautta. Myös quiz-tehtävät vaikuttavat opistosuorituksen arvioinnissa: voit saada quiz-tehtävistä maksimissaan 10 kurssipistettä ja korottaa loppuarvosanaa yhdellä. Lisäksi saat kaksi kurssipistettä, jos annat kurssipalautteen kurssipalautejärjestelmän kautta kurssin lopulla.   

  Quiz-tehtävät

  Kurssiin kuuluu myös quiz-kysymyksiin vastaaminen. Kurssin läpäisemiseksi edellytetään, että olet vastannut ainakin yhteen quiz-kysymykseen. Quiz-kysymykset (Q1-Q6) julkaistaan torstai-iltapäivisin viikoilla 37, 39, 41, 44, 46 ja 48 ja palautusaikana on yksi viikko.  

  Välikokeet ja tentit


  Välikokeet ja tentit järjestetään etänä (ks. erillinen etätenttimisohje).

  Välikokeet arviointiviikoilla (ei tarvitse ilmoittautua):
  • VK1    Ti 17.10.23 klo 13.00-16.00 etänä MyCources-sivustolla
  • VK2    Ti 5.12.23 klo 9.00-12.00 etänä MyCources-sivustolla
  VK1: sisältää 50 % teoria- ja 50 % laskutehtäviä
  VK2: sisältää 50 % teoria- ja 50 % laskutehtäviä

  Tentit (ilmoittautuminen Sisun kautta, kattaa koko kurssialueen):
  • Ma 19.2.2024 klo 14.00-17.00
  • Ma 27.5.2024 klo 9.00-12.00
  Tentti: sisältää 50 % teoria- ja 50 % laskutehtäviä

  Loppuarvosanaa voi korottaa osallistumalla tenttiin.


  • File icon
   Ohjelma File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Kurssimoniste Johdanto kemian tekniikan prosesseihin ja taselaskentaan File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Luennot viikot 1-6/12 (välikoealue VK1) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Laskuharjoitukset, soveltavat tehtävät viikot 1-6/12 (välikoealue VK1) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Vierasluennot viikot 1-6/12 (välikoealue VK1) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Group choice icon
   Valitse haluamasi laskuharjoitusryhmä Group choice
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Page icon
   Etätenttimisohjeet Page
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Luennot viikot 7-12/12 (välikoealue VK2) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Vierasluennot viikot 7-12/12 (välikoealue VK2) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student
  • Folder icon
   Laskuharjoitukset, soveltavat tehtävät viikot 7-12/12 (välikoealue VK2) Folder
   Not available unless: You are a(n) Student