Topic outline

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Tervetuloa Yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät kurssille! 

  Kurssin sisältö

  Kurssin aikana opiskelijat laativat kirjallisen oikeustapausanalyysin hyödyntäen kurssilla opittuja teoreettisia taitoja. Oikeustapausanalyysi laaditaan opiskelijat valitsemasta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta ja tämä työ esitetään kurssin aikana seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituutena pidetään 20-25 sivun mittaista työtä. Seminaariesityksen kesto on arviolta 15 minuuttia, jonka jälkeen keskustellaan ryhmässä oikeustapaukseen liittyvistä tosiseikoista ja oikeuskysymyksistä.

  Kurssilla teorialuennot muodostavat tärkeän osan kurssin sisältöä. Teorialuennot tukevat myös opiskelijan myöhempiä opintoja. Teorialuennot pidetään luokkahuone opetuksena. 

  Kurssin oppimistavoitteet:

  Opiskelija

  •       hallitsee oppimansa yritysjuridiikan tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä menetelmistä

  •       omaa analyyttisiä valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa

  •       ymmärtää, miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista argumentointia ratkaisuissaan ja miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa rakentuu

  •       osaa oikeuslähteet ja niiden käyttöjärjestyksen sekä soveltaa oikeuskirjallisuutta oikeustapaukseen

  •       arvioida omakohtaisesti ratkaistuun tapaukseen liittyviä näkökohtia sekä argumentoida tapauksen juridisia näkökohtia ryhmän seminaareissa

  Kurssin suorittaminen:

  Teorialuennot ke 6.9.2023 ja ke 13.9.2023 - luokka U414b (kandikeskus)

  ·       Teorialuentoja koskeva kirjallisuus on esitetty materiaalit -välilehdeltä löytyvästä ”Oikeustieteen metodit, lähteet ja teoria” esityksessä. Teorialuennot perustuvat tähän materiaaliin sekä erikseen materiaalit -välilehdelle lisättyyn materiaaliin. Kirjallisuus on merkitty esityksiin opiskelijan opintopolkua tukevaksi materiaaliksi.  

  Ryhmäluento 27.9.2023 – keskustelu opitusta ja aiheenvalinnasta - luokka U414B  (kandikeskus)

  ·       Luennolla keskustellaan etukäteen annetusta materiaalista sekä kerrataan ohjeistusta aiheesta ja lähteistä

  ·       Keskusteluluennolle etukäteen luettava materiaali on listattu ensimmäisellä luennolla käytetyssä materiaalissa (materiaalit --> pp-esitys). Artikkelit ovat luettavissa Aallon tunnuksilla Edilexissä ja AlmaTalentissa.

  Metodiluennot yhdessä graduopiskelijoiden kanssa

  4.10.2023 --> vastaavat aiheet käsitelty jo luennolla 13.9.2023, eli ole pakollinen. 

  5.10.2023 HUOM! Ei luentoa

  9.10.2023 luento online klo 16-18. Luennoitsijana Marja Hokkanen arvonlisäverotuksen näkökulmasta. Linkki tässä.

  Oikeustapauksen valinta:

  Kurssin materiaalit -välilehdellä on oikeustapausluettelo korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisuista. Tämän lisäksi opiskelija voi halutessaan valita oikeustapauksen korkeimman hallinto-oikeuden sivuilta: Vuosikirjapäätökset - Korkein hallinto-oikeus (kho.fi).

  Aikataulu:

  ·       Teorialuennot ke 6.9.2023 ja ke 13.9.2023

  ·       Aiheen valinnan ilmoittaminen ohjaajalle maanantaina 18.9.2023 sähköpostitse noora.maki@aalto.fi

  ·       Keskusteluluento ke 27.9.2023 – keskustelu opitusta ja aiheen valinnasta

  ·       Itsenäistä työskentelyä

  ·       Metodiluennot (4.10), ja 9.10. 

  ·       Ryhmätapaaminen ke 25.10.2023, jolloin ohjaaja antaa neuvoja avoimiin kysymyksiin sekä lähteiden käyttöön.

  ·       Väliraportin palauttaminen esitystä edeltävänä maanantaina klo 12 väliraportti -kansioon.

  ·       Esityskerta 8.11.2023 (luokkahuone).

  ·       Valmiin työn palauttaminen 5.12.2023 klo 12 mennessä valmiit työt -kansioon.