Topic outline

 • Tervetuloa kurssille!

  Instituutiot, yhteisöt ja yleisötyö (2024)

   

  Sisältö

  Kurssin vierailut, luennot ja asiantuntijatapaamiset tarjoavat johdannon suomalaiseen museo- ja näyttelypedagogiikkaan ja yleisötyön erilaisiin muotoihin. Käytännön yleisötyön menetelmiä heijastetaan myös ajankohtaisiin keskusteluihin museo- ja kulttuurilaitosten sisällöistä, merkityksistä ja inklusiivisista käytännöistä. Lisäksi kurssilla perehdytään yhteisötaidekasvatuksen toimintatapoihin keinoihin, joilla voi tarkastella yhteisön normien merkityksiä. Kriittisen tarkastelun kautta etsitään näkökulmia, jotka eivät rajoitu inhimilliseen näkökulmaan. Kurssiin kuuluu oheislukemisto.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Läsnäolo luennoilla, osallistuminen keskusteluihin sekä annettujen yksilö- ja ryhmätehtävien tekeminen ja onnistunut suorittaminen. Vähintään 80 % läsnäolo. Tarkemmat tiedot arviointimetodeista ja kriteereistä löytyvät kurssin MyCourses sivulta.  

  Osaamistavoitteet

  1 Opiskelijalla on tuntemus museoiden ja taidelaitosten pedagogisista yleisötyön menetelmistä.

  2 Opiskelijalla on kyky ymmärtää museoiden ja taiteen mahdollisuuksia toimia oppimisympäristöinä erilaisille oppijoille ja ryhmille.

  3 Opiskelija hallitsee yhteistyössä taide- tai kulttuuriperintölaitoksen kanssa toteutettavan yhteisöllisen projektin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin peruslähtökohdat.

  4 Opiskelija osaa arvioida yleisötyötoiminnan eettisiä, pedagogisia, kulttuurisia ja yhteisöllisiä vaikutuksia.

   

  Kurssin käytännön toteutus

  Kurssin opetustilaksi varattu Otakaari 1, U410b. 

  Kurssin aikataulu tarkennetaan myöhemmin. 

   

  ti 9.01.2024 klo 9.15–17.00 Itsenäisesti suoritettava ennakkotehtävä (ks. MyCourses tarkemmat ohjeet)

  ti 16.01.2024 klo 9.15–17.00 Luento: Taidemuseo oppimisympäristönä  

  ti 23.01.2024 klo 9.15–17.00 AP: Moniaistiset ja kokemukselliset osallistavan työskentelyn tavat (HUOM! Väre: Q201!) sekä IP: vierailu EMMAan 

  ti 30.01.2024 klo 9.15–17.00 Vierailu Arkkitehtuuri- ja Designmuseoon sekä Garden Futures: Suunnittelua luonnon kanssa -näyttelyyn tutustuminen

  ti 06.02.2024 klo 9.15–17.00 Alustavat päätökset ryhmätehtävien toteutuksen raameista

  ti 13.02.2024 klo 9.15–17.00 AP: pienryhmien omaa suunnittelua, IP: projektiohjaukset

  ti 27.02.2024 klo 9.15–17.00 Varattu projektien suunnittelulle / pienryhmätyöskentelyä

  ti 05.03.2024 klo 9.15–17.00 Varattu projektien suunnittelulle / pienryhmätyöskentelyä 

  ti 12.03.2024 klo 9.15–17.00 Varattu projektien suunnittelulle / pienryhmätyöskentelyä

  ti 19.03.2024 klo 9.15–17.00 Varattu projektien toteutukselle / pienryhmätyöskentelyä

  ti 26.03.2024 klo 9.15–17.00 Ryhmät valmistautuvat esityksiinsä + projektien purut/esittelyt

  ti 09.04.2024 klo 13.15–17.00 Kurssin päätös

   

  Terveisin, Piritta ja Heidi

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Assignment icon
   Projektitöiden esittely -palautuslaatikko Assignment

   Palauttakaa tänne 9.4. projektitöiden esittelyyn ryhmätyönä tekemänne Power Point tai muun muotoinen esitys. Tämä esitys toimii projektinne raporttina. 

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Assignment icon
   Oppimisen reflektointi -palautuslaatikko Assignment

   Jokainen ryhmän jäsen palauttaa tänne noin liuskan mittaisen tekstin omasta kokemuksestaan ja oppimisestaan tämän projektin aikana. Oppimista reflektoivassa tekstissä peilataan omia kokemuksia ja oivalluksia kurssin oppimistavoitteisiin. 

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Folder icon
   NEO-opiskelijaohjeet Folder

   Opiskelijaohjeet kululaskun tekemiseen NEOssa (ks. liitteenä oleva tiedosto). 

   Kurssikoodi: AXM-C1012

   Projektikoodi: 923015

   Cost Center: A80608


  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   URL icon
   Prokkiksen yhteinen Googledocs URL
  • Not available unless: You belong to any group
   Forum icon
   Ryhmätöiden keskustelualusta Forum

   Tällä alustalla voitte käydä keskustelua ryhmätöistä. 

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Projektityöohje File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Forum icon
   Projektitöiden palautuslaatikko pienryhmille Forum

   Palauttakaa tänne pienryhmissä hahmotellut projektisuunnitelmat. 

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   File icon
   Ennakkotehtävä File PDF
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Assignment icon
   Ennakkotehtävän palautuslaatikko Assignment
  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Assignment icon
   EMMAn "kenttämuistiinpanojen" palautuslaatikko Assignment

   Palauta tänne vapaamuotoinen kooste omista EMMAn näyttelykokemuksen "kenttämuistiinpanoistasi". 

  • Not available unless: You belong to L01 (SISU)
   Assignment icon
   EMMAn keskustelutehtävän palautuslaatikko Assignment