Topic outline

 • General

  • Forum icon

   Tervetuloa Ilmiöoppimisprojekti – monialaisia näkökulmia vaihtuvaan teemaan -kurssille!

   Kurssin

   OSAAMISTAVOITTEET

   Kurssin käytyään opiskelijalla on monilukutaidollisia valmiuksia rakentaa oppimiskokonaisuuksia jonkin ilmiön ympärille.

   ASIASISÄLTÖ

   Ilmiöoppimisprojektikurssilla tutustutaan monilukutaidon käsitteeseen, tutkivaan oppimiseen ja eri alojen tapoihin lähestyä jotakin teemaa tai ilmiötä.

    Kurssin aikana käymme läpi muun muassa:

   -       ilmiöoppimisen kasvatusfilosofisia, didaktisia ja opetussuunnitelmallisia näkökulmia sekä käytännön esimerkkejä ilmiöoppimisprojekteista

   -       tieteen ja taiteen yhdistelmiä: esimerkkejä STEAM-orientoituneesta kuvataidekasvatuksesta, tutustuminen eri toimijoihin

   -       laaja-alainen oppiminen ja monilukutaito: lähtökohtia ja käytännön esimerkkejä koulumaailmasta sekä soveltaminen taidekasvatukseen laajemmassa kontekstissa

   -       utopia-ajattelu ja osallisena oleminen

    

   Kurssiin kuuluu luentovierailu sekä mahdollisesti vierailuja. Nämä tarkentuvat myöhemmin.

   Lähiopetuskerrat:

   23.1., 30.1. ja 6.2. kello 9.15-16 sekä pienryhmien ohjauskertoja aikavälillä 30.1.-5.2. (sovitaan erikseen aikataulut).

   Kurssin arviointi:

   hylätty / arvosanalla 1-5

   ilmiöoppimisprojektin suunnitelma (ryhmätyö)

   loppureflektio, joka sisältää aineistoesseen

    

   Muu suorittaminen:

   - 80% läsnäolo, ylimeneviltä osilta sovitaan korvaava tehtävä

   - keskusteluihin ja ryhmäkokeiluihin sekä tunneilla mahdollisesti tehtäviin pieniin harjoitteisiin osallistuminen

   - annettuihin ennakkomateriaaliin tutustuminen

   - oman pienryhmän ohjaukseen osallistuminen

   T: Piritta Malinen, kurssin opettaja

   kuvataidekasvatuksen ja näyttelypedagogiikan lehtori