Topic outline


 • Paikka: Majakka M 140 

  perjantaisin 12.1. -16.2.2024 

  klo 9.15 -16  

  Opettaja: Virpi Vesanen-Laukkanen

  virpi.vesanen-laukkanen@aalto.fi


   

  Opintojakson aikana etsitään vastauksia kysymykseen, miksi nykytaiteessa kudotaan ryijyjä, ommellaan ja virkataan veistoksia sekä kirjotaan viestejä. Painopiste on tutustumisessa tekstiilimateriaalien ja -tekniikoiden käyttöön nykytaiteessa sekä pohdinta niiden ilmaisumahdollisuuksista. Lisäksi opiskelija harjoittelee käytännössä valitsemaansa tekstiilitekniikkaa/tekniikoita ja toteuttaa yksin tai parityöskentelynä teoksen. Kurssi sisältää luentoja, näyttelykäyntejä, taiteilijavierailuita ja taiteellista työskentelyä. Kurssin lopuksi järjestetään näyttely. Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä. Arvosteluperusteena annettujen 

  tehtävien suorittaminen. Kontaktiopetusta 42h.