Topic outline

 • Tervetuloa Solidaarisuus ja vieraanvaraisuus -kurssille!

  Tervetuloa Solidaarisuus ja vieraanvaraisuus –kurssille!  

  3 op 2024 

   

  Ilmoittautuminen 25.3.–15.4.2024 

   

  ALUSTUS JA JOHDATTELU  

  26.4. 9.15–17 (Q202): Kurssin orientoituminen ja aloitus  

  Pedagoginen vieraanvaraisuus: teoriaa, pohdintoja ja käytännön esimerkkejä  

  Pieni taideteko 

  Annetaan seuraavan kerran lukuläksy 

  3.5. 9.15–17 (R107/ Monimateriaalipaja/Penkkisali (R001)): Solidaarisuus ja muunlajiset 

  Lukuläksyn purku (R 107) 

  Yhteistä työskentelyä (R001 sekä ulkona) 

  PIENRYHMISSÄ VALMISTELUA 

  10.5. 9.15–17 (U261) Omavalintaisessa paikassa, mahdollisuus ohjaukseen sovitusti 

  17.5. 9.15–17 (R107) Omavalintaisessa paikassa, mahdollisuus ohjaukseen sovitusti 

  TODEKSI ELÄMINEN eli pienryhmien alustukset 

  24.5. 9.15–17  (L101) PIENRYHMIEN TAIDETEKOJEN TOTEUTUSPÄIVÄ 

  31.5. 9.15–17 (R107) Zine olohuone, yhteinen jakaminen 

   

  Työskentely 2024: 

  • Luento-osuuksia 

  • Taiteellinen työskentely pienryhmissä niin pienemmissä kokeiluissa kuin isomman taideteon äärellä 

  • Ryhmätyöskentely  

  • Lukemistoon perehtyminen 

  • Itsenäinen reflektointi & kirjoittaminen 

   

   

  Osaamistavoitteet 

  • Opiskelija osaa kriittisesti tarkastella taiteellista ja taidepedagogista toimintaa solidaarisuuden ja vieraanvaraisuuden käsitteiden kautta. 

  • Opiskelija ymmärtää resurssoinin periaatteet suhteessa pedagogiseen toimintaan ja sen tavoitteisiin. 

   

  Asiasisältö 

  Kurssilla käsitellään tilan ja puheen politiikkaa vieraanvaraisuuden ja solidaarisuuden näkökulmista. Sisällöt vievät taidekasvatuksen alueille, joissa oppimista ja opettamista tarkastellaan yhtäältä vastikkeettoman lahjan ja toisaalta esimerkiksi kontaktialueen (contact zone) käsitteiden kautta. 

  Millaisia me ja muutasetelmia taidekasvatus tuottaa ja ylläpitää ja miten tätä asetelmallisuutta voi käytännössä tunnistaa ja purkaa? Minkälaisia ovat esimerkiksi kulttuurisen omimisen prosessit? Mitä solidaarisuus voi tarkoittaa arjessa ja kasvatuksessa, ja miten olla radikaalisti vieraanvarainen? 

  Kurssin aikana ollaan vieraina ja kutsutaan vieraaksi tavoilla, joilla kysytään vallan ja etuoikeuksien perustavanlaatuista luonnetta. Kurssin tehtävissä ja harjoitteissa koetellaan isännän/emännän ja vieraan välisiä suhteita taiteen, teorian ja pedagogiikan näkökulmista. 

   

   

  Arviointi 0–5 

   

  Työkuorma 

  3 x 27 h = 81h, josta  

  • Kontaktiopetusta 32 h (neljä koko päivän tapaamista) 

  • Pienryhmätyöskentelyä 36 h  

  • Itsenäistä reflektiota 13 h