Topic outline

 • Yleistä

  Not available unless: You are a(n) Student

  ARK-C0002 – Perusteet: Paikka 1, 26.2.2022–17.04.2024

  Laajuus 6 op


  Kurssi on yhteinen arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin 1. vuoden opiskelijoille. Oppimistavoitteet ja sisällöt ovat yhteisiä kaikille aloille ja jatkossa käytetäänkin termiä “arkkitehtuuri” viitattaessa kaikkiin edellä mainittuihin aloihin.


  Osaamistavoitteet
  Opiskelijalla on kurssin käytyään yleisnäkemys arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina, taiteellisesta ja arkkitehtonisesti ilmaisusta sekä arkkitehdin työstä ja ammattitaidon aineksista.

  Sisältö
  Kurssilla tutustutaan niihin rakennustaiteellisiin elementteihin, joista arkkitehtuuri syntyy. Kurssilla käydään myös läpi arkkitehtuurin esittämisen perusasioita, kuten piirtämistä ja pienoismallien rakentamista.

  Kurssin suoritettuaan opiskelija on:

  • laajentanut tietojaan arkkitehtuurin esittämisen tavoista
  • harjoitellut esittämään suunnitelmiaan käsin tai koneella piirtäen
  • harjoitellut pienoismallityöskentelyä osana suunnittelua
  • kehittänyt kykyään kuvailla ja keskustella niin omista kuin muiden ideoista ja töistä
  • harjoitellut antamaan vertaispalautetta

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  Luentoja ja ohjattuja harjoitustehtäviä; osallistuminen viikkoharjoituksiin, mahdollisiin seminaareihin sekä väli- että loppukatselmuksiin. Arvostelu hyväksytty / hylätty. 

  Työmäärä toteutustavoittain
  56 h ohjattua työskentelyä, 106 h itsenäistä työskentelyä

  KURSSIHENKILÖKUNTA

  • Jenni Reuter, professori
  • Tuomas Siitonen, lehtori
  • Esa Vesmanen, lehtori
  • Elina Aalto, tuntiopettaja
  • Iris Andersson, tuntiopettaja
  • Caspar Åkerblom, tuntiopettaja
  • Jere Pääkkönen, tuntiopettaja
  • Lauri Klemola, tuntiopettaja
  • Saara Kantele, tuntiopettaja
  • Antero Heino, oppilasassistentti


  HARJOITUSTYÖ

  Kurssin aikana tehdään yksi harjoitustyö, josta järjestetään väli- ja loppukatselmukset. Työ esitellään muille pienryhmissä sekä palautetaan MyCourseen. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää vaadittujen dokumenttien palauttamista väli- sekä loppukatselmuksessa. Annetuista aikatauluista tulee pitää kiinni.

  Harjoitustöiden ohjaukset toteutetaan soluohjauksena. Ohjausta tehtäviin on saatavilla aikatauluun merkittyinä harjoitusaikoina. Läpikäynnit toteutetaan pienryhmissä vaihtuvin opettajin. Harjoitustöihin liittyy kaikille yhteisiä demoja.

  Tarkemmat aikataulut ja ohjaustavat / -tilat ilmenevät “Luennot, aikataulut ja ohjaus” -välilehdeltä

  Ryhmien kokoonpano ilmoitetaan kurssin Mycourses-sivulla kurssin alkaessa.


  DIGITAALINEN PIIRTÄMINEN

  Digitaaliseen piirtämiseen tukea saa koulun Digi-klinikalta tiistaisin klo 16.30-18.30 (Väre J302). Klinikan pitäjän Tina Čerpnjakiin voi olla myös työaikoina etäyhteydessä (zoom meeting ID: 626 6590 1299)

  Omatoimisesti tukea saa Digital Design -alustalla. (https://digitaldesign.aalto.fi/example-library/

  Koulu järjestää myös Archicadin tukiopetusta, jota saatavilla salissa A2 seuraavasti:

  • To 29.2. klo 17.30-19.30
  • Ti  5.3. klo 17.30-19.30
  • Ti 12.3. klo 17.30-19.30
  • Ti 19.3 klo 17.30-19.30
  • Ti 26.3. klo 17.30-19.30
  • Ti 9.4. klo 17.30-19.30

  Opettajana opiskelija Katri Halkonen.