Topic outline

 • Yleistä

  ARK-C0009 - Perusteet: Tila 1, 4.9.2023 - 20.10.2023

  Laajuus 6 op


  Kurssi on yhteinen arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin 1.vuoden opiskelijoille. Oppimistavoitteet ja sisällöt ovat yhteisiä kaikille aloille ja jatkossa käytetäänkin termiä “arkkitehtuuri” viitattaessa kaikkiin edellä mainittuihin aloihin.


  Osaamistavoitteet

  Opiskelijalla on kurssin käytyään yleisnäkemys arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina, taiteellisesta ja arkkitehtonista ilmaisusta sekä arkkitehdin työstä ja ammattitaidon aineksista.

  Sisältö

  Kurssilla tutustutaan niihin rakennustaiteellisiin elementteihin, joista arkkitehtuuri syntyy. Kurssilla käydään myös läpi arkkitehtuurin esittämisen perusasioita, kuten piirtämistä ja pienoismallien rakentamista.

  Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet

  Luentoja ja ohjattuja harjoitustehtäviä, osallistuminen viikkoharjoituksiin, mahdollisiin seminaareihin sekä väli- että loppukatselmuksiin. Arvostelu hyväksytty/ hylätty. 

  Työmäärä toteutustavoittain
  56 h ohjattua työskentelyä, 12h pajakoulutusta, 94 h itsenäistä työskentelyä   KURSSIHENKILÖKUNTA


  • Jenni Reuter, professori
  • Tuomas Siitonen, lehtori
  • Iris Andersson, tuntiopettaja
  • Milla Björk-Vartiainen, tuntiopettaja
  • Saara Kantele, tuntiopettaja
  • Lauri Klemola, tuntiopettaja
  • Caspar Åkerblom, tuntiopettaja
  • Antero Heino, oppilasassistentti  HARJOITUSTYÖT


  Kurssilla tehdään harjoitustöinä kolme erillistä tehtävää:

  1. Kosketusdiagrammi
  2. Pieni tila
  3. Reflektioessee


  Työt esitellään muille pienryhmissä sekä palautetaan MyCoursesiin omaan kansioonsa. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää jokaisen harjoitustehtävän palauttamista. Annetuista aikatauluista tulee pitää kiinni.

  Harjoitustöiden ohjaukset toteutetaan yksilö- ja pienryhmäohjauksena. Ohjausta tehtäviin on saatavilla aikatauluun merkittyinä harjoitusaikoina. Läpikäynnit toteutetaan pienryhmissä vaihtuvin opettajin.

  Tarkemmat aikataulut ja ohjaustavat ilmenevät tehtäväkohtaisesta aikataulusta.

  Harjoitustöihin liittyy kaikille yhteisiä demotilaisuuksia.

  Ryhmien kokoonpano ja tilat ilmoitetaan kurssin Mycourses-sivulla kurssin alkaessa Ryhmäjaot ja istumajärjestys välilehdeltä.