Topic outline

 • General

  Periodilla I arkkitehtuurin historian perusteissa sukelletaan tuhansien vuosien taakse ja kohdataan eri aikojen kulttuureja ja rakentamista aina keskiajalle saakka. Tavoitteena on saada käsitys siitä, miten Lähi-Idän ja Välimeren piirin varhaisten korkeakulttuurien rakennustaide (kuten niiden muinaisten babylonialaisten) loi pohjaa myöhemmälle länsimaiselle arkkitehtuurille.

  Periodilla II tarkastellaan Euroopan alueen arkkitehtuuria renessanssista 1990-luvulle saakka. Antiikki nousee toistuvasti kiinnostuksen kohteeksi ja inspiraation lähteeksi. Uudella ajalla, erityisesti 1600-luvulla alkaa muodostua pohja modernille tieteelle. 1700-luvulta alkaen teollistuminen muuttaa yhteiskuntaa. Myös arkkitehti ammattinimikkeenä alkaa saada nykyisen merkityksensä ja käynnistyy arkkitehtien koulutus. Erityisesti 1800-luvulta lähtien yhteiskunnallisten muutosten myötä syntyy uusia rakennustyyppejä. Samaan aikaan kehitetään uusia rakennusmateriaalia ja -tekniikkoja, ja teollistuminen mullistaa lopulta rakentamisen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen pyritään luomaan arkkitehtuurin keinoin uudenlaista, sääty-yhteiskunnan jälkeistä maailmaa. Kehittyy modernismi – ja lukuisia muita suuntauksia.


  Näistä teemoista kertovat kurssin aikana

  arkkitehti, tekniikan tohtori, TkT Özlem Özer-Kemppainen (vastuuopettaja), ozlem.ozer-kemppainen@aalto.fi

  arkkitehti, tekniikan tohtori, TkT Netta Böök, netta.book@aalto.fi

  arkkitehti, tekniikan tohtori, FM Juhana Heikonenjuhana.heikonen@aalto.fi

  sekä arkkitehti Kristo Vesikansakristo.vesikansa@aalto.fi  Kurssikuva: Ménacer, Jean-Francois-Julien (1783-1864): Antoniuksen ja Faustinan temppeli, pylvään kapiteeli ja baasi. Rooma, 1809. Arkkitehtuurin historian opetusdiat: Forum Romanum Maxentiuksen basilika (D43). Aalto-yliopiston arkisto. Haettu 24.10.2023 osoitteesta https://raami.aalto.fi/kuvatietokanta/displayObject.html?objectId=http://www.profium.com/taikarchivedobject/34578CEF-FFC0-3D27-2769-483B019B94F7&isSearch=true