Topic outline

 • YLEISINFO

  Robotime Sunshine Town Kirjatuki Puinen koottava nukkekoti / Hobby Hall

  Robotime Sunshine Town -kirjatuki / Hobby Hall

  Tervetuloa Studio C - kurssille!


  Kurssi käynnistyy maanantaina 22.4. klo 9:15 Metallimiehenkuja 2:sen Valimossa. Saavuthan ajoissa paikalle!

  Studio C on TAITE-monialaiset taideopinnot yksikön järjestämää opetusta, jota järjestetään samanaikaisesti kolmessa eri ryhmässä. Kurssin sisältö on oman taiteellisen projektin suunnittelu, toteutus ja näytteillepano yhteisen teeman pohjalta.

   

  Kirja paikallaan / A place where a book ends


  Tämän toteutuksen aikana jokainen opiskelija suunnittelee ja toteuttaa taideteoksen, joka voi tavalla tai toisella toimia kirjatukena (engl. bookend), eli esineenä, joka pitää kirjoja pystyssä hyllyllä. Teoksen ei kuitenkaan tarvitse noudattaa perinteistä käsitystä kirjatuesta. Se voi olla esine, teko tai vaikkapa liikkuvaa kuvaa, ja sen suhde käytännöllisyyteen saa olla häilyvä. Teoksen tekninen toteutus on siis vapaavalintainen : - )

  Näyttelyä varten on tilattu yhdeksän varastohyllyä (90x40x180cm). Kuusi opiskelijaa jakavat yhden hyllyn, jolloin kussakin opetusryhmässä on kolme hyllykuntaa. Jokainen opiskelija suunnittelee oman teoksensa, mutta hyllykuntien tulee kommunikoida keskenään suunnitteilla olevista teoksista ja sopia yhdessä miten he jakavat hyllynsä. Hyllyjä saa muokata ja niihin saa kiinnittää ruuveja, mutta hyllyt tulee olla käyttökelpoisia näyttelyn jälkeen.


  Ohjeet:

  Aloita teoksen suunnittelu valitsemalla 1–3 kirjaa, jota ovat sinulle tavalla tai toisella tärkeitä tai merkityksellisiä. Kirja voi olla myös jokin, jonka olet juuri lukenut tai jonka muistat lapsuudestasi. Tai kirja, jonka haluaisit lukea, mutta et vielä ole ehtinyt. Ota nämä kirjat tai kirja teoksesi suunnittelun lähtökohdaksi. Mieti miten voisit välittää jotain kirjan herättämiä ajatuksia tai tunteita teoksillasi. Ota myös huomioon kirjojen fyysiset ominaisuudet. Pyri sisällyttämään kirja/kirjat osaksi teoksesi esittämistä mahdollisuuksien mukaan.

  Suunnittelet ja toteutat teoksesi itsenäisesti, mutta päätätte teosten esillepanon yhdessä hyllykunnittain. Sopikaa siis keskenänne, miten käytätte hyllyä ja miten haluatte mahdollisesti muokata sitä.


  Osaamistavoitteet:

  • Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat itsenäisesti taiteellisen projektin julkista esittämistä ajatellen.
  • Opiskelijat osaavat hyödyntää ja soveltaa valitsemiansa tekniikoita ja teknologioita saavuttaakseen asetetut päämäärät.
  • Opiskelijat laajentavat omaa teknistä ja taiteellista osaamistaan monialaisempaan ja kokeellisempaan suuntaan
  • Opiskelijat osaavat ammentaa sisältöä omaan taiteelliseen työskentelyynsä nykytaiteen ilmaisumuodoista sekä laajemmista käsitteellisistä asiayhteyksistä
  • He oppivat muodostamaan taiteiden, erilaisten yhteisöjen ja toisten alojen välisiä yhteyksiä.
  • Not available unless: You belong to RYHMÄ 1: Antti-Ville Reinikainen, Marja Viitahuhta
   Assignment icon
   RYHMÄ 1 Teos-suunnitelman palautuslaatikko Assignment
  • Not available unless: You belong to RYHMÄ 2: Anu Välitalo, Juhana Moisander
   Assignment icon
   RYHMÄ 2 Teos-suunnitelman palautuslaatikko Assignment
  • Not available unless: You belong to RYHMÄ 3: Sakari Tervo, Hermanni Saarinen
   Assignment icon
   RYHMÄ 3 Teos-suunnitelman palautuslaatikko Assignment
  • Not available unless: You are a(n) Student
   File icon
   Intro-luento File PDF