Topic outline

 • Kaikki venäjän tunnit ovat hybriditunteja, joten jos et pääse yliopistoon, voit liittyä tunnille Zoomissa. Liitän linkit aina tälle etusivulle. Toivottavasti nähdään kuitenkin mahdollisimman monen kanssa luokassa! :) Tunnit ovat luokassa U249.

  All Russian classes are hybrid classes, so if you can't make it to the university, you can join the class on Zoom. I always provide the links on this homepage. I hope to see as many of you as possible in the classroom! :) Classes are in room U249.


  Добро пожаловать на курс! = Tervetuloa kurssille!

  (Lausutaan: Dabró pazhálavat´na kurs!)

  In English below

  Kurssin päätavoitteina on oppia venäjän aakkoset (lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisellä näppäimistöllä) sekä oppia kertomaan itsestä toistaiseksi tosi lyhyesti. Lisäksi opiskelemme ääntämistä ja alkeistason kielioppiasioita. 

  Aloitamme työskentelyn 13.9.2023 ja kurssimme on kahden periodin kurssi, tapaamme kerran viikossa. Kurssi on hybridikurssi, mikä tarkoittaa sitä, että voit osallistua tunnille luokassa tai etänä. Eli jos sattuu niin, ettet pääse paikalle, voit aina liittyä mukaan Zoomin kautta. 

  Oppikirja kannattaa hankkia ajoissa. Sen voi hankkia ainoastaan verkkokaupasta. Tarvitsemme kirjaa vasta kurssin kolmannella viikolla, koska aluksi opiskelemme minun materiaalilla. Kirjan tiedot:

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2017 tai uudempi, suosittelen uudempaa) Tochka RU 1. ISBN 978-5-9908983-0-1.

  Jos tilaat Ruslanian kirjakaupasta https://ruslania.com/fi/, saat pientä alennusta kun käytät promokoodia "Rautio".

  Увидимся! (Lausutaan: Uvídims´a!) = Nähdään!


  Добро пожаловать на курс! = Welcome to the course!

  (pronounced Dabró pazhálavat´na kurs!)

  The main objectives of the course are to learn the Russian alphabet (reading and writing with the Cyrillic keyboard) and to be able to briefly introduce oneself. Additionally, we will study pronunciation and basic grammar topics.

  We will begin our work on September 13, 2023, and the course consists of two periods with weekly meetings. The course is a hybrid course, which means you can attend the class in person or remotely. So, if you can't make it in person, you can always join via Zoom.

  It's a good idea to get the textbook in advance, which can only be purchased online. We will need the book starting from the third week, because first we´ll study with my materials. Here are the book details:

  Olia Dolmatova, Ekaterina Novacac (2017 or newer, I recommend the newer version) Tochka RU 1. ISBN 978-5-9908983-0-1.

  If you order from the Ruslanian bookstore at https://ruslania.com/fi/, you'll get a small discount when you use the promo code "Rautio."

  See you soon! (pronounced: Uvídims´a!) = Nähdään!

  -Ирина-