Topic outline

 • Tervetuloa Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssille!

  Tiedote 28.2.2024: Vielä yksi harjoitusryhmä perustetaan piakkoin. Ilmoittautukaa vain Sisussa kurssille ja harjoitusryhmiin. Kaikki kurssille haluavat pääsevät mukaan. Kaikki mahtuvat kurssille! Ylitäysiin ryhmiin ilmoittautuneet voivat käydä uudessa ryhmässä.

  Luennoija:  Pekka Pere
  Pääassistentti:  Altti Jääskeläinen

  Kurssin opetusmateriaaleja ja asiasisältöä koskevissa asioissa luennoija auttaa mielellään. Luento on paras paikka kysyä, sillä samat asiat tapaavat askarruttaa monia ja kaikki saavat luennolla vastauksen tiedokseen. Henkilökohtaisissa asioissa voit tulla puhumaan luennon jälkeen luennoijalle tai s-postittaa hänelle (kirjoita otsikkoriville kurssin tunnus MS-A0504). Harjoitusryhmiä koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti oman ryhmäsi ohjaajaan tai pääassistenttiin. Teknisissä ongelmissa (kurssille rekisteröityminen yms.) kysy apua opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut@aalto.fi). 

  Laskutupa auttaa kurssin tehtävien ratkaisemisessa.

  Kurssin arvosteluperusteet

  Kurssi suoritetaan joko tentillä ilman harjoituksia tai osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin (suositeltava vaihtoehto).

  Opiskelijalle lasketaan kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta pätee. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä määrätään pelkän tentin arvosana T. 
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Pisteitä ei pyöristetä kokonaisluvuiksi. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1. Huom! Yhteispisteet lasketaan eli harjoituspisteet huomioidaan vain, jos saa tentissä vähintään 40 % tenttipisteistä. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tunti-, koti- ja STACK-tehtävät. STACK-tehtävistä on mahdollista saada 3 pistettä / kierros. Läsnäolosta saa 2 pistettä / harjoitus ja kotitehtävistä 2 pistettä / tehtävä. Laskuharjoituspisteet lasketaan summana parhaasta 9 harjoituskerrasta, toisin sanottuna, täydet harjoituspisteet voi saada vaikkei pääsisi kaikkiin harjoituksiin. Tämän takia kurssilla ei ole mahdollista korvata yksittäisiä poissaoloja esim. lähettämällä ratkaisujaan assistentille. Jos joudut olemaan pidemmän jakson (yli viikon) pois kurssilta, ota yhteyttä pääassistenttiin.

  Läsnäolopisteet edellyttävät läsnäoloa koko laskuharjoituksen ajan. Kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa tämän periodin ja seuraavan periodin tenteissä.

  Tentti

  Kurssitentti on 16.4.2024 salitenttinä. Kokeessa saa käyttää laskinta, jolla voi laskea peruslaskutoimitusten lisäksi potenssi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometristen funktioiden arvoja sekä binomikertoimia (ns. funktiolaskin). Kiellettyjä laskimia ovat ohjelmoitavat laskimet (joilla voi ajaa ohjelmakoodia), symboliset laskimet (joilla voi tehdä matemaattisia operaatioita symbolitasolla) ja graafiset laskimet (joilla voi piirtää kuvioita). Laskimet, joilla saa yhteyden Internettiin  (esim. kännykän laskin) ovat myös kiellettyjä. Voit tuoda kokeeseen käsin kirjoittamasi kaksipuolisen A4-kokoisen muistilapun (ei saa olla esim. skannattu ja tulostettu kopio). Samat säännöt koskevat erillistenttiin tulijoita. Jos olet ilmoittautunut kurssille, ei kurssitenttiin tarvitse erikseen ilmoittautua. 

  Seuraava tenttimahdollisuus on 7.6.2024, harjoituspisteet ovat voimassa myös siinä. Uusintatenttiin tulee ilmoittautua Sisussa. Valitus koearvostelusta tulee tehdä kahden viikon kuluessa tulosten julkistamisesta.

  Tenttisalit ja tentin erityisjärjestelyt

  Tenttisalit selviävät täältä:

  http://math.aalto.fi/exams

  Samassa linkissä on ohjeet erityisjärjestelyn kuten lisäajan pyytämiseksi.

  Harjoitustehtävät

  Kurssilla on kolmentyyppisiä harjoitustehtäviä: tunti-, koti- ja STACK-tehtävät. Tunti- ja kotitehtäviä käsitellään ohjatuissa harjoituksissa, jotka edellyttävät säännöllistä osallistumista. STACK-tehtävät ratkaistaan itsenäisesti kurssin MyCourses-sivuilta löytyvässä elektronisessa tehtäväjärjestelmässä. Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa (tarkemmat tiedot englanninkielisellä sivulla).

  Ohjatut harjoitukset

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille, kun kyseiset harjoitukset on pidetty.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelija merkitsee tehdyt kotitehtävät ja assistentti arpoo tai valitsee jonkun opiskelijan esittämään ratkaisunsa suullisesti taululle. Tehtävän saa merkitä ratkaistuksi, jos uskoo ratkaisunsa olevan oikea ja on valmis esittämään ratkaisunsa taululla. Pisteitä ei menetä, jos ratkaisu on väärin.

  2. Kotitehtävien jälkeen opiskelijat siirtyvät tekemään tuntitehtäviä assistentin avustuksella.

  3. Assistentti esittelee tuntitehtävien ratkaisut ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  Tuntitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi ensimmäisen alkuviikon harjoituksessa neljä). Tuntitehtävien ratkaisuja ei arvioida, mutta aktiivisesta osallistumisesta saa 2 pistettä/harjoituskerta. 

  Kotitehtäviä on kaksi per harjoitus (paitsi viimeisen loppuviikon harjoituksessa nolla). Kotitehtäviä ei palauteta, vaan ne merkitään tehdyiksi laskuharjoitustilaisuudessa. Merkitsemällä tehtävän tehdyksi ilmoittaa samalla olevansa valmis esittelemään oman ratkaisunsa ryhmälle.

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Jokaisesta STACK-tehtävästä saa 0–2 pistettä/tehtävä, mikäli lukuarvot ovat oikein. Ensimmäinen STACK-kierros aukeaa maanantaina 4.3.