Topic outline

 • Kurssiesite (syllabus) esittelee tarkemmin kurssia, tutustu siihen ennen kurssin alkua.

  Kurssi järjestetään ns. flipped classroom-toteutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että

  • kurssiin liittyvä teoria opiskellaan itsenäisesti ennen jokaista tapaamiskertaa ja
  • jokainen tapaaminen käytetään teorian läpikäymisen sijaan aktiviteetteihin, joilla harjoitellaan ja syvennetään itsenäisesti jo opiskeltua materiaalia.


  Tarkemman kurssiaikataulun löydät alta.

  Opiskeltavat materiaalit ja kurssitehtävät löytyvät helpoiten näistä linkeistä. Niihin pääsee myös tietokoneella MyCoursesin vasemmasta palkista ja sekä tietokoneella että mobiiliversiossa scrollaamalla vain pääsivustoa alas.

  Muista kysyä aina, jos sinulla on epäselvää kurssin aikana!

  t. Kirsi

  sähköposti: kirsi.eraranta(at)aalto.fi

 • Not available unless: You are a(n) Student
  Ohje: opiskele materiaalit itsenäisesti ja tee niihin liittyvät quizzit annetun aikataulun mukaan. Jokainen quiz on auki deadlinea edeltävän viikon ajan.

  Kurssin tapaamiskerroilla syvennetään materiaaleista opittuja teemoja ja välillä keskustellaan niiden pohjalta.

 • Not available unless: You are a(n) Student

  Yhteenveto kurssin palautettavista tehtävistä

  Kurssilla on kolme päätehtävää ja kolme quizziä.

  Alla on lyhyt yhteenveto päätehtävistä, lisää tietoa ja tarkemmat ohjeet kustakin löydät tehtävien palautuslaatikoista tämän yhteenvedon alapuolelta. Tehtävien tarkoitus on mahdollistaa kurssilla opittavien asioiden soveltaminen käytäntöön.

  Quizzeillä testataan osallistujien ymmärrys kurssin materiaaleista (luettavat artikkelit ja katsottavat videot). Säännöllisten quizzien tarkoitus yhden ison tentin sijaan on rytmittää materiaalien mielekästä opiskelua kurssin aikana siten, että opittuja asioita voidaan aina harjoitella ja syventää tapaamisissa.

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti vaatii, että kaikki kurssin tehtävät, mukaanlukien quizzit, on suoritettu hyväksytysti (Kauppakorkeakoululla läpipääsyn raja tenteissä on yleisesti 50%. Quizzien arvostelussa noudatetaan siksi seuraavaa: 50% oikein=arvosana 1 ja 100% oikein=arvosana 5).

  Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.


  Tehtävä 1 - Ideointityökalujen käyttö, tiimityö, tarinankerronta ja pitchaus: (ryhmätyö) (30%)

  Kurssin aikana opiskelijat kehittelevät tiimeissä konkreettisen elokuvaidean käyttämällä hyväkseen kurssin aikana läpikäytäviä tiimityö- ja vuorovaikutustyökaluja sekä tarinankerronnan tekniikoita.

  Ideoinnin kohteena on elokuva useasta eri syystä: tarinankerronta on tärkeä taito esimerkiksi esiintyessä, sillä tarinat aktivoivat kuulijan mielessä neuraalisen yhteyden, joka auttaa tätä ymmärtämään, mitä kertoja tuntee ja haluaa sanoa. Hyvä tarinankerronta on kuitenkin melko haastavaa, mistä syystä sitä on hyvä harjoitella. Toisaalta elokuva-ala on valtava liiketoiminnan osa-alue, jonka globaali arvo on vuosittain n. 100 miljardia dollaria. Toinen tarinankerrontaa vahvasti hyödyntävä ala on peliteollisuus, jonka arvon ennustetaan vuonn 2023 olevan 245 miljardia dollaria. Tehtävä myös edistää radikaalin luovuuden kehittymistä, mikä on yksi Aalto-yliopiston strategian kolmesta läpileikkaavasta teemasta, sillä nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitsemme kykyä ajatella uusilla tavoilla.

  Tehtävässä harjoitellaan tarinankerronnan taidon lisäksi seuraavia kurssin keskeisiä sisältöjä:

  • fasilitointimenetelmien käyttöä luovuuden ja ideoinnin edistämisessä
  • tiimityön johtamista ja tekemistä
  • esiintymistä

  Tehtävässä on kolme palautettavaa osaa, joiden kuvaukset löytyvät kunkin osion palautuslaatikosta.


  Tehtävä 2 - Esitys työelämän viestintätilanteesta (ryhmätyö) (20%)

  Tehtävä 2:ssa pääsette ryhmänne kanssa tekemään näkyväksi erilaisia työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita liittyen kurssin keskeisiin teemoihin. Tehtävässä on kaksi osatehtävää: esitys ja lyhyt Powerpoint-raportti työskentelyprosessistanne.


  Tehtävä 3 - Reflektiopaperi opitusta (yksilötyö) (15%)

  Tehtävä 3 antaa sinulle mahdollisuuden pohtia ja vetää yhteen, mitkä olivat kurssin tärkeimpiä oivalluksia juuri sinulle.


  Quizzit (35%)
  Quiz 1 on hieman laajempi ja se on siksi 15% kurssin arvosanasta. Quizzit 2 ja 3 ovat kumpikin 10% arvosanasta.

 • Not available unless: You are a(n) Teacher (MC)