Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssille!

  Ajankohtaista (21.12.): Kurssi on arvosteltu. Ks. tarkemmin tästä ilmoituksesta.

  Luennoija:  Jukka Kohonen
  Pääassistentti:  Aleksi Avela

  Kun lähetät sähköpostia kurssin opettajille, laita aihekenttään mukaan kurssikoodi "A0502", niin opettaja huomaa viestisi paremmin muiden viestien joukosta.

  Kurssin opetusmateriaaleja ja asiasisältöä koskevissa asioissa luennoija auttaa mielellään. Luento on paras paikka kysyä, sillä samat asiat tapaavat askarruttaa monia ja kaikki saavat luennolla vastauksen tiedokseen. Henkilökohtaisissa asioissa voit tulla puhumaan luennon jälkeen luennoijalle tai s-postittaa hänelle (kirjoita otsikkoriville kurssin tunnus MS-A0502). Harjoitusryhmiä koskevissa asioissa ota yhteyttä ensisijaisesti oman ryhmäsi ohjaajaan tai pääassistenttiin. Teknisissä ongelmissa (kurssille rekisteröityminen yms.) kysy apua opiskelijapalveluista (opiskelijapalvelut@aalto.fi).


  Kurssin arvosteluperusteet


  Kurssi suoritetaan joko tentillä ilman harjoituksia tai osallistumalla tenttiin ja harjoituksiin (suositeltava vaihtoehto).

  Opiskelijalle lasketaan joka tapauksessa kaksi vaihtoehtoista arvosanaa asteikolla 0–5: (1) pelkän tentin perusteella ja (2) tentin ja harjoitusten perusteella. Parempi näistä kahdesta arvosanasta pätee. Vaihtoehtoiset arvosanat lasketaan seuraavasti:

  (1) Tenttipisteistä määrätään pelkän tentin arvosana T. 
  (2) Yhteispisteet lasketaan skaalaamalla tenttipisteet välille 0–60 lineaarisesti, skaalaamalla harjoituspisteet (0–hmax) välille 0–40 lineaarisesti, ja laskemalla yhteen. Pisteitä ei pyöristetä kokonaisluvuiksi. Näin saaduista yhteispisteistä (0–100) määrätään yhteisarvosana Y. Tässä arvostelussa on siis tentin osuus 60% ja harjoitusten osuus 40% pisteistä.

  Arvosanoista T ja Y valitaan parempi. Kummassakin vaihtoehdossa puolet pisteistä riittää kurssin suoritukseen arvosanalla 1Huom! Yhteispisteet lasketaan eli harjoituspisteet huomioidaan vain, jos saa tentissä vähintään 40 % tenttipisteistä. Tarkat arvosanarajat ilmoitetaan, kun tentti on arvosteltu.

  Harjoitustehtäviin kuuluvat tunti-, koti- ja STACK-tehtävät. STACK-tehtävistä on mahdollista saada 3 pistettä / kierros. Läsnäolosta saa 2 pistettä / harjoitus ja kotitehtävistä 2 pistettä / tehtävä. Laskuharjoituspisteet lasketaan summana parhaasta 9 harjoituskerrasta, toisin sanottuna, täydet harjoituspisteet voi saada vaikkei pääsisi kaikkiin harjoituksiin. Tämän takia kurssilla ei ole mahdollista korvata yksittäisiä poissaoloja esim. lähettämällä ratkaisujaan assistentille. Jos joudut olemaan pidemmän jakson (yli viikon) pois kurssilta, ota yhteyttä pääassistenttiin.

  Kerätyt harjoituspisteet ovat voimassa tämän periodin ja seuraavan periodin tenteissä.

  Tentti

  Kurssitentti on 4.12.2023 salitenttinä. Voit käyttää kokeessa millaista vain laskinta ilman nettiyhteyttä (kännykän laskin ei ole sallittu). Voit tuoda kokeeseen käsin kirjoittamasi kaksipuolisen A4-kokoisen muistilapun (ei saa olla esim. skannattu ja tulostettu kopio).  Samat säännöt koskevat erillistenttiin tulijoita. Jos olet ilmoittautunut kurssille, ei kurssitenttiin tarvitse erikseen ilmoittautua. Mahdolliseen uusintatenttiin tulee ilmoittautua Sisussa erikseen.

  Erityisjärjestelyt tentin osalta

  Jos tarvitset tentin osalta erityisjärjestelyitä (kuten lisäaikaa) niistä tulee ilmoittaa (viimeistään) viikkoa ennen tenttiä:

  http://math.aalto.fi/exams

  Harjoitustehtävät

  Ohjatuissa harjoituksissa saa kysyä neuvoa kaikkiin harjoitustehtäviin. Lisäksi apua harjoitustehtävien ratkaisemiseen on tarjolla matematiikan laskutuvassa (tarkemmat tiedot englanninkielisellä sivulla).

  Ohjattuja harjoituksia järjestetään kahdesti viikossa. Harjoituksissa ratkotaan tuntitehtäviä assistentin avustuksella. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan Sisussa. Harjoituksissa kävijöiltä edellytetään säännöllistä läsnäoloa ja aktiivista osallistumista. Malliratkaisut ilmestyvät MyCourses-sivuille, kun kyseiset harjoitukset on pidetty.

  Ohjatut harjoitukset noudattavat seuraavaa rutiinia:

  1. Opiskelija merkitsee tehdyt kotitehtävät ja assistentti arpoo kaksi opiskelijaa esittämään ratkaisunsa taululle. Tehtävän saa merkitä ratkaistuksi, jos uskoo ratkaisunsa olevan suunnilleen oikea ja on valmis esittämään ratkaisunsa taululla. Pisteitä ei menetä, vaikka ratkaisu olisikin väärin.

  2. Kotitehtävien jälkeen opiskelijat siirtyvät tekemään tuntitehtäviä assistentin avustuksella.

  3. Assistentti esittelee tuntitehtävien ratkaisut ja vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

  4. Jos aikaa jää, voi tuntitehtävien jälkeen siirtyä ratkomaan kotitehtäviä.

  STACK-tehtävät

  STACK-tehtävät ratkotaan itsenäisesti. STACK-tehtäväkierroksia on yksi per viikko ja kukin niistä sisältää kolme tehtävää. Kunkin viikon tehtäväkierros julkaistaan kyseisen viikon ma klo 8:00. Tehtäväkierros on auki seuraavan viikon keskiviikkoon klo 23:55 asti, jonka jälkeen avoimet yritykset palautetaan automaattisesti. Ensimmäinen STACK-kierros aukeaa maanantaina 23.10.