Topic outline

 • General

  Undervisningens format: Matrisräkningskursen ordnas i perioden II/2023-24, och börjar med en föreläsning tisdagen 24.10. När du anmäler dig till kursen via Sisu, ska du samtidigt anmäla dig till en (och endast en) övningsgrupp.

  Innehåll: I kursen kommer vi förvisso att lära oss hur man räknar med matriser, i synnerhet hur man löser lineära ekvationssystem, beräknar determinanter, inverterar och multiplicerar matriser, med mera. Ännu mera kommer vi ändå att behandla så kallad linjär geometri,  vektorrum och linjära avbildningar, och därmed förstå varför matriser är så viktiga och vanligt förekommande i matematik.

  Avläggande av kursen: Kursen kan avklaras på två olika sätt, av dessa väljs det alternativet som ger ett bättre vitsord :

  • Genom att göra övningsuppgifter och delta i tentamen. Då bestäms vitsordet till 40% av hemuppgifterna och till 60% av tentamen. De första 10x2 hemuppgifterna är värda 40 poäng. Sista hemuppgifterna är bonus så att maxvärdet förblir på 40 även om det absoluta maxvärdet är 44.
  • Genom att endast delta i tentamen, hela vitsordet bestäms då utgående från tentamen.

  Kursbok: Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th edition.
  https://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/

  Komplementerande kursbok: Robert Adams och Christopher Essex, Calculus, a complete course.

  Preliminär tidtabell

  Veckan Datum Ämne Kapitel i
  Strang-boken
  Slides
  1 (43) ti 24.10.
  to 26.10.
  Vad är en matris?; Komplexa tal
  Geometriska och kolonn-vektorer
  9.1
  1.1-2
  Komplexa tal
  Vektorräkning
  2 (44) ti 31.10.
  to 2.11.
  Matrisalgebra; Linjära avbildningar
  Gausseliminering
  1.3,8.1-2
  2.1-3

  3 (45) ti 7.11.
  to 9.11.
  Antal lösningar; Nollrum
  LU-faktorisering
  2.4
  3.2-4
  4 (46) ti 14.11
  to 16.11.
  Permutationer; Ortogonalitet
  Determinanter

  5.1-3
  5 (47) ti 21.11.
  to 23.11.
  Egenvärden, egenvektorer
  Diagonalisering
  6.1
  6.2
  6 (48) ti 28.11.
  to 30.11.
  Euklidiska avbildningar
  Repetition; Singulärvärden

  7.1-2

  Lärare:

  Föreläsningar: Harri Hakula (ansvarig lärare) Niklas Miller (huvudassistent)

  Övningar: 
  H1: Niklas Miller :: Må 8, Y228a & Fr 14, Y228a
  H2: Kristian Jakobsson :: Må 14, Y313  & To 12, U410b
  H3: Emil Flykt :: Må 10, M240  & To 12, Y405
  H4:  Casper Tillander :: Må 16, Y307a & To 16, Y347 

  Email: fornamn.efternamn@aalto.fi