Topic outline

 • Yleistä

  Tervetuloa kurssille. Kurssi alkaa luennolla ti 5.9. Harjoitukset alkavat vasta ns. loppuviikon harjoituksilla. Periaate on, että kaikki eri harjoituksissa käsiteltävät asiat on katettu tavalla tai toisella ennen harjoitusta joko luennoilla tai ohjattuna itseopiskeluna.

  Kurssi toteutetaan perinteisenä luentokurssina. On hyvä muistaa, että korkeimmalle opetukselle on leimallisia luennoitsijan oma tulkinta ja painotukset, toisin sanoen, materiaalia ei välttämättä käydä läpi samalla tavalla tai tarkkuudella kaikilta osin.

  Oppiminen arvioidaan harjoitustehtävillä ja kurssitentillä eli jatkuvalla arvioinnilla. Tehtävät ovat 1/2 ja kurssitentti 1/2 arvosanasta. Tehtävien maksimipisteet ovat 48, ja niitä saa 11x4=44 alku- ja loppuviikon harjoitustehtävistä, 5x1=5 ensimmäisen viiden viikon STACK-tehtävistä ja 4 kuudennen viikon STACK-tehtävistä. Jos opiskelija saa yli 48 pistettä tehtävistä, pisteet pyöristävät alas maksimiin 48. Opiskelijalla on aina mahdollisuus tenttiä kurssi osallistumatta jatkuvaan arviointiin.

  Kurssin luennoi Harri Hakula, pääassistentti on Vili Kohonen.

  Viikko Päiväys Aihe Materiaali Kirjallisuutta
  1 (36) ti 5.9.
  to 7.9.
  AV: Matriisin käsite; Kompleksiluvut
  LV: Vektorioppia; Vektoriavaruus;
  2 (37) ti 12.9.
  to 14.9.
  AV: Matriisien laskutoimitukset
  LV: Gaussin algoritmi
  3 (38) ti 19.9.
  to 21.9.
  AV: Yhtälöryhmän ratkeavuus
  LV: LU-hajotelma
  4 (39) ti 26.9.
  to 28.9.
  AV: Permutaatiot; Ortogonaalisuus
  LV: Determinantti
  5 (40) ti 3.10.
  to 5.10.
  AV: Ominaisarvot ja -vektorit
  LV: Diagonalisoituvat matriisit
  6 (41) ti 10.10.
  to 12.10.
  AV: Geometriset kuvaukset
  LV: Kertausta; Singulaariarvohajotelma