Topic outline

 • Kurssilla käydään läpi näkö- ja tuntohavaitsemisen perusperiaatteita. Lisäksi selvitetään havaitsemisen kokeellista mittausta psykofysiikan näkökulmasta.

  Kurssilla ei ole harjoituksia eli tenttiin osallistuminen riittää. Luentojen seuraaminen helpottaa asioiden omaksumista merkittävästi, koska luentomateriaaleja ei ole tarkoitettu luettavaksi ilman luentoa. Teen kustakin luennosta audiotallenteen, jonka laitan tänne kurssin sivulle.

  Kurssin lopussa on tentti, jossa on esseekysymyksiä. Laitan kysymykset etukäteen kurssin sivulle muutaman viikon kuluessa.

  Luentojen kulku tähän mennessä:

  10.1. Kävin läpi käytännön kysymyksiä ja aloitin johdannon havaintopsykologiaan
  17.1. Jatkoimme havaintopsykologian johdannon loppuun ja käsittelimme psykofysiikkan melkein kokonaisudessaan, hiukan jäi ensi kertaan
  24.1. Käymme psykofysiikan loppuun ja jatkoimme verkkokalvon toiminnalla (Luento 3). Pimeäadaptaatio jäi käsittelemättä ja jatkamme siitä ensi kerralla.
  31.1. Kävimme pimeä-adaptaation loppuun ja jatkoimme verkkokalvon ja näköalueen V1-yhteyksistä. Luennon viimeinen osa, V1:n jälkeen, jäi seuraavaan kertaan (Luento 4)
  7.2. Kävimme tiedonkäsittelyn V1:n jälkeen läpi ja jatkoimme hahmolaeilla. Kontrastiherkkyys jäi ensi kertaan.
  14.2. Kävimme kontrastiherkkyyden läpi ja aloitimme väreistä.
  29.2. Jatkoimme väreistä ja aloitimme tarkkaavaisuudesta.
  7.3. Käsittelimme tarkkavaisuutta ja jatkamme siiten vielä ensi kerralla.
  21.3. Käsittelimme tarkkaavaisuuden loppun ja jatkoimme kolmiulotteisesta havaitsemisesta.
  4.4. Käsittelimme kolmiulotteista havaitsemista
  11.4. Käsittelimme liikkeen havaitsemista  • File icon
   Tenttikysymykset File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 1: Johdatus havaintopsykologiaan File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 2: Psykofysiikka File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 3: Verkkokalvo File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 4: Verkkokalvo ja V1 File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 5: Hahmolait / Kontrastiherkkyys File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 6: Värien havaitseminen File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 7: Tarkkaavaisuus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 8: Kolmiulotteinen havaitseminen File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   Luento 9: Liikkeen havaitseminen File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   10.1.2024 luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   17.1.2024 luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   24.1.2024 luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   31.1. 2024 luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   14.2.2024 Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   29.2.2024 Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   7.3.2024 Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   21.3.2024 Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   4.4.2024 Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student
  • File icon
   11.4. Luennon nauhoitus File
   Not available unless: You are a(n) Student