Osion kuvaus

 • Tietoa kurssista

  Kurssilla käydään läpi näkö- ja tuntohavaitsemisen perusperiaatteita. Lisäksi selvitetään havaitsemisen kokeellista mittausta psykofysiikan näkökulmasta.

  Kurssilla ei ole harjoituksia eli tenttiin osallistuminen riittää. Luentojen seuraaminen helpottaa asioiden omaksumista merkittävästi, koska luentomateriaaleja ei ole tarkoitettu luettavaksi ilman luentoa. Teen kustakin luennosta audiotallenteen, jonka laitan tänne kurssin sivulle.

  Kurssin lopussa on tentti, jossa on esseekysymyksiä. Laitan kysymykset etukäteen kurssin sivulle muutaman viikon kuluessa.

  Luentojen kulku tähän mennessä:

  10.1. Kävin läpi käytännön kysymyksiä ja aloitin johdannon havaintopsykologiaan
  17.1. Jatkoimme havaintopsykologian johdannon loppuun ja käsittelimme psykofysiikkan melkein kokonaisudessaan, hiukan jäi ensi kertaan
  24.1. Käymme psykofysiikan loppuun ja jatkoimme verkkokalvon toiminnalla (Luento 3). Pimeäadaptaatio jäi käsittelemättä ja jatkamme siitä ensi kerralla.
  31.1. Kävimme pimeä-adaptaation loppuun ja jatkoimme verkkokalvon ja näköalueen V1-yhteyksistä. Luennon viimeinen osa, V1:n jälkeen, jäi seuraavaan kertaan (Luento 4)
  7.2. Kävimme tiedonkäsittelyn V1:n jälkeen läpi ja jatkoimme hahmolaeilla. Kontrastiherkkyys jäi ensi kertaan.
  14.2. Kävimme kontrastiherkkyyden läpi ja aloitimme väreistä.
  29.2. Jatkoimme väreistä ja aloitimme tarkkaavaisuudesta.
  7.3. Käsittelimme tarkkavaisuutta ja jatkamme siiten vielä ensi kerralla.
  21.3. Käsittelimme tarkkaavaisuuden loppun ja jatkoimme kolmiulotteisesta havaitsemisesta.
  4.4. Käsittelimme kolmiulotteista havaitsemista
  11.4. Käsittelimme liikkeen havaitsemista  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Tenttikysymykset Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 1: Johdatus havaintopsykologiaan Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 2: Psykofysiikka Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 3: Verkkokalvo Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 4: Verkkokalvo ja V1 Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 5: Hahmolait / Kontrastiherkkyys Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 6: Värien havaitseminen Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 7: Tarkkaavaisuus Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 8: Kolmiulotteinen havaitseminen Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   Luento 9: Liikkeen havaitseminen Tiedosto PDF
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   10.1.2024 luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   17.1.2024 luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   24.1.2024 luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   31.1. 2024 luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   14.2.2024 Luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   29.2.2024 Luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   7.3.2024 Luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   21.3.2024 Luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   4.4.2024 Luennon nauhoitus Tiedosto WAV
  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija
   Tiedosto icon
   11.4. Luennon nauhoitus Tiedosto WAV