Topic outline

 • General

  Tervetuloa Puhu asiantuntevasti -kurssille!

  Kurssi etenee seuraavasti:

   1.  Ennakkotehtävä, jonka palautus viim. ti 11.1.2024 

   2.  Tapaamme kampuksella kolmena perjantaina 12.1. - 26.1. klo 9.00–12.15. Opetustila on U410b.

  Kurssin aikana työstätte ja saatte esittää 10 minuutin esityksen. Sen ei tarvitse olla valmis ensimmäisellä kerralla, mutta olisi hyvä, jos sinulla olisi jonkinlainen ajatus aiheestasi. Aihe voi liittyä esimerkiksi kandidaatintyöhösi tai olla joku muu kurssityö, joka liittyy olennaisesti sinun osaamiseesi. Mieti esityksesi aihetta jo ennen ensimmäistä opetuskertaa. 

  Tässä ovat ekan kerran slidit!

   3. Itsereflektio kurssin esityksen pohjalta

  Huomaathan, että kurssilla on 80% läsnäolovaatimus, joten kurssilta ei ole mahdollista olla yhtään kokonaista opetuskertaa poissa. Jos olet sairaana tai sinulla on joku muu ylitsepääsemätön este, olethan yhteydessä minuun sähköpostitse (tuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi).

  Kurssin arviointi: hyväksytty - hylätty

  Jos sinulla on jotain kysyttävää tai ilmoitettavaa, ole minuun yhteydessä.

  Terveisin 

  Puheviestinnän opettaja

  Tuuli Nilsson

  tuuli-mariia.nilsson@uniarts.fi


  Esitystehtävä (19.1. & 26.1.)

  Ohjeet 10 minuutin esityksen valmisteluun 

  Määrittele esityksesi tavoite:  ”Tämän esityksen jälkeen kuulijat…”

  Muista rakenne

  • Aloitus: Miten motivoit kuuntelemaan? Miksi aiheesi on merkityksellinen
  • Tuo esiin mitä ja miten tutkit ja miksi aihe on tärkeä
  • Lopetus: Yhteenveto / johtopäätökset / ydinviestin kertaus / katsaus tulevaan
  • Ota maltillisesti käsiteltävää asiaa. Hyödynnä materiaalin rajauksessa tavoitettasi.
  •  Looginen ja aiheeseesi sopiva rakenne, jota kuulijoiden on helppo seurata.


  Huomioi havainnollisuus

  • Konkretisoi, visualisoi ja tee aiheestasi helpommin tartuttavaa.


  Harjoittele

  • Tee tarvittaessa muistiinpanot
  • Käy esityksesi läpi ääneen puhuen.
  • Tarkista ajankäyttö.


  • Assignment icon


   Katso neljä lyhyttä videota ja vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti. 

   Tekstin (1-5 sivua)

    Video 1: Vuorovaikutusosaaminen

   Minkälaista viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sinun mielestäsi opinnoissa ja työelämässä tarvitaan?

   Minkälaisessa viestintäkulttuurissa sinä olet elänyt?


   Video 2: Esiintyminen vuorovaikutuksena ja  Video 3: Esiintymisjännitys

   Minkälaisia käsityksiä sinulla on itsestäsi esiintyjänä ja mihin käsitykset perustuvat?

   Miten kuvailisit omaa vireytymistä?

   Minkälaisten keinojen avulla olet tullut toimeen oman jännittämisen kanssa?

   Mikä on mielestäsi esiintymisessä tärkeää?

   Minkälainen on toimiva esitys?


   Video 4: Palautetaidot

   Pohdi minkälaisia haasteita palautetilanteisiin voi liittyä.

   Miten palautetilanne saadaan toimimaan?

   Muistele jotakin hyvin sujunutta tai hyödyllistä palautetilannetta. Mikä teki tilanteesta hyvän tai hyödyllisen?

   Minkälainen olet palautteenantajana? Entä palautteensaajana?


  • Assignment icon

   Pohdi omaa esiintymistäsi ja kehittymisen kohteitasi videon sekä kurssilla saatujen palautteiden ja oman itsearviosi pohjalta. 

   Pituus: ½-1 sivua.

   Palautus: MyCoursesin palautuskansio

   Aihe: Mikä on todellinen taitotasosi esiintymisessä nyt? Entä mitä kehitettävää?

   Apukysymyksiä kirjoittamiseen:

   • Mikä oli toimivaa esityksessäsi?
   • Mitkä osa-alueet tarvitsevat lisää harjoittelua? Miksi?
   • Miten kalvot (slides) ja muu havainnollistaminen toimi? Entä kielellinen viestintä ja tieteellinen argumentointi?
   • Entä esityksen rakenne? 
   • Tavoitteen ja tutkimuskysymyksen esittely sekä kuulijan punainen lanka?
   • Oma sanaton viestintäsi (olemus, äänenkäyttö, kontakti, ajanhallinta, läsnäolo, varmuus)?