Osion kuvaus

  • Saatavilla vasta, kun: You are a(n) Opiskelija

    Kurssilla tutustutaan teollisuus- ja palveluyritysten toimintojen ohjaukseen, sekä tuotannon, markkinoinnin, materiaalihallinnon ja yritysjohdon yhteistyön merkitykseen yrityksen tuloksen kannalta. Kurssin aihepiirejä ovat mm. ennustaminen, erilaiset tuotantotyypit ja niiden ominaisuudet, kapasiteetti-, sijainti- ja tilasuunnittelu, varastointi, tuotannonsuunnittelu ja töidenjärjestely sekä toimitusketjunhallinta.

    Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena. Jokainen kurssiviikko pitää sisällään omatoimisesti katsottavat teoria-/teema- ja menetelmäluennot (esim. ti- ja ke-iltoina). Nauhoitettua materiaalia on noin kahdeksan tuntia per viikko.  

    Jokaisen viikon lopussa palautetaan harjoituspaketti (ma klo 18). Pakettien tavoitteena on auttaa asioiden ja menetelmien sisäistämisessä sekä antaa tarvittavaa laskurutiinia tenttiä varten. Paketit tehdään 3-4 hengen ryhmissä ja ryhmää saa kevään aikana vaihtaa jos tarpeelliseksi näkee. Edellisvuosien kokemusten perusteella yhden paketin tekemiseen kannattaa budjetoida 5-10 tuntia. Harjoituspakettien osuus loppuarvosanasta on 40%.

    Kurssin tentti pidetään lähitenttinä Otaniemessä.  Tentti on vakiomuotoinen jakaantuen teksti- ja menetelmäpainotteisiin osioihin. Tentin osuus loppuarvosanasta on 60%.