Topic outline

 • Kurssin kuvaus

  • Tervetuloa kurssille! Kurssi alkaa luennolla salissa 216, K1 (Otakaari 4) 22.4. klo 14-16.

   Aloita kurssi suorittamalla alla oleva Aloituskysely. Kyselyn suorittaminen antaa sinulle pääsyn kurssin Teams-kanavalle, sekä MyCourses-materiaaleihin. Kurssin Teams-kanava on kurssin virallinen kommunikointikanava.

  • Questionnaire icon
  • Kurssin tehtävät toteutetaan MATLAB/Simulink -ohjelmistoilla. Opiskelijan odotetaan tuntevan perusteet näiden ohjelmistojen käytöstä. MATLAB/Simulink -ohjelmistoja pääse käyttämään yliopiston tietokoneluokissa, etäyhteydellä (vdi.aalto.fi) tai lataamalla ohjelmistot omalle tietokoneelle (https://download.aalto.fi/). 


   Alla on tarjottu pikakertauksena ohjeet Simulinkin käyttöön.

  • Kurssin sisältö

   Kurssilla käsitellään yleisimpien kuljetusvälineiden teknisiä ominaisuuksia sekä suunnittelua. Lisäksi kurssilla käydään läpi kuljetustehtävän ja kuljetusketjun määrittelyä ja suunnittelua.

   Kurssin opetusmenetelmiä on uudistettu, ja arvostaisimme opiskelijoilta kattavaa palautetta.

   Kurssi koostuu viidestä opetusviikosta, ja viimeinen viikko on varattu projektityöskentelyyn. Kullakin opetusviikolla on seuraavanlainen rakenne:

   • 2x luentoja
   • 2x luentokysymyssarjoja (quiz MyCoursesissa)
   • 1x harjoitustehtävä

   Projekti toteutetaan 1-3 hlö ryhmätyönä. Projektin yksityiskohdat julkaistaan noin kurssin puolivälissä. Vaikka viimeinen viikko on varattu projektityön tekemiseen, kannattaa projektin parissa työskentely aloittaa jo aiemmin.

   Kurssin arvostelu

   Kurssin arvostelu perustuu alla esitettyyn pisteytykseen. Kaikista aktiviteettikategorioista (luentokysymykset, harjoitustehtävät, projekti) täytyy opiskelijan kerätä vähintään puolet pisteistä kurssin läpäisyyn. Myöhässä palautetuista harjoitustehtävistä vähennetään -50% pistemäärästä, ellei myöhästymiselle ole perusteltua ja hyvissä ajoin ilmoitettua syytä.


   Aktiviteetti Pisteet Vaadittu minimipistemäärä
   Luentokysymykset 10p (10x1p)
   5p
   Harjoitustehtävät 60p (5x12p)
   30p
   Projekti 30p 15p
   *Viikoittaisen palautteen antamisesta tarjolla ylimääräinen 1p (5*0.2p)

   Pisterajat vuoden 2024 toteutuksella:
   5, >= 90p
   4, >= 80p
   3, >= 70p
   2, >= 60p
   1, >= 50p


   Kurssin aikataulu

   Tämä aikataulu pidetään päivitettynä kurssihenkilökunnan toimesta. Mikäli Sisussa on ristiriitaista tietoa, tähän aikatauluun tulisi luottaa.


   Luento, Luennoitsija (Aika, paikka)
   Harjoitussessio (Aika, paikka)
   Viikko 1 Intro ja kuljetustehtävä, Risto Ojala (22.4. 14-16 K1 sali 216)
   Ajoneuvon simulointi (25.4. 12-14 Kandidaattikeskus A046)
     Energia ja vastus, Jari Vepsäläinen (24.4. 14-16 K1 sali 215)
    
   Viikko 2
   Voimansiirto, Antti Ritari (29.4. 14-16 K1 sali 215)
   Energia ja vastus (2.5. 12-14 Kandidaattikeskus A046)
     Auto, Panu Sainio (3.5. 10-12 K1 sali 216)
   HUOM. poikkeava aika
    
   Viikko 3
   Kiskokalusto, Panu Sainio (6.5. 14-16 K1 sali 216)
   Akkusähköinen voimalinja (10.5. 12-14 Kandidaattikeskus A046)
   HUOM. poikkeava aika

     Ympäristö ja ympäristön vaikutukset, Jani Romanoff (8.5. 14-16 K1 sali 215)
    
   Viikko 4
    Lentokone, Mikko Kanerva (13.5. 14-16 K1 sali 213)
    Laivan voimalinja ja pitkittäisdynamiikka (16.5. 12-14 Kandidaattikeskus A046)
      Ohjaus ja navigointi, Risto Ojala (15.5. 14-16 K1 sali 215)
    
   Viikko 5
    Materiaalit ja rakenteet, Mikko Suominen (20.5. 14-16 K1 sali 216)
    Kuljetusketjut (23.5. 12-14 Kandidaattikeskus A046)

      Laiva, Mikko Suominen (22.5. 14-16 K1 sali 215)
    
   Viikko 6
    PROJEKTI
    Projektiapu 1. (Ma 27.5. 14-16 Kandidaattikeskus A046a)
    Projektiapu 2. (To 30.5. 12-14 Kandidaattikeskus A046)

  • File icon
   Arvosanat File PDF