Topic outline

 • Yleinen

  Tervetuloa kurssin TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus (PSO) kesän 2024 MyCourses-sivuille! 

   

  Kurssi on 5 opintopisteen kandidaattitason peruskurssi projektienhallinnasta.

  Esitietovaatimuksena on tuotantotalouden perusteet tai vastaavat tiedot.

  Kurssin tavoitteena on opettaa opiskelijoille projektiliiketoiminnan, erityisesti projektinhallinnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Painopisteenä ovat projektien suunnittelun ja ohjauksen sellaiset tiedot, menetelmät ja taidot, joita tarvitaan yksittäisten projektien onnistuneessa johtamisessa. Projektinhallintaa tarkastellaan yksittäistä projektia laajemmassa ympäristössä: eräänä teemana on se, miten projektiliiketoiminta organisoidaan ja johdetaan osana yrityksen muuta toimintaa. Kurssi sisältää myös projektiportfolion hallinnan lähestymistavat ja menetelmät yrityksen johtamisessa. Kurssilla käydään läpi projektien toimintaympäristö. Projektinhallintaa tarkastellaan koko projektin elinkaarella.

  Kurssin kattamia alueita ovat projektien markkinointi ja myynti, projektien suunnittelu ja aloitus, ajan ja resurssien hallinta, kustannusten hallinta, alihankintojen ja sopimusten hallinta ja tulosten seuranta. Lisäksi käsitellään projektin ja projektiliiketoiminnan organisointia, projektiportfolion hallintaa, projektitiimin muodostamista ja johtamista sekä projektipäällikön osaamista.

  Kurssin arviointi koostuu tentistä (60 %), kolmen hengen ryhmissä tehtävistä harjoitustöistä (30 %) sekä oppituntitehtävistä (10 %). Tentti ja harjoitustyöt on kumpikin suoritettava hyväksytysti kurssin läpäisemiseksi.

  Kurssin työmäärä (135 h) jakautuu seuraavasti:

  • Luentovideot, Opetusvideot ja Oppimateriaalit - osioiden sisältöön paneutuminen 24  h
  • Harjoitustyöt 4 * 15 h = 60 h
  • Tenttiin valmistautuminen 48 h
  • Tentti 3 h

  Kurssi toteutetaan täysin online-toteutuksena, eli varsinaisia luentoja ei ole. Siksi on tärkeää lukea huolella nämä ohjeet ja harjoitustehtävien tehtävänannot. Muista myös lukea Aalto-sähköpostiasi säännöllisesti. 

  Kaikki kurssiin liittyvä opetusmateriaali (luentovideot, lyhyet opetusvideot, kurssikirja ja muu materiaali) ovat saatavilla tältä sivustolta (maksutta). Voit siis jo alkaa opiskella omatoimisesti kurssin sisältöä, vaikka kesäkurssi alkaakin virallisesti vasta 20.5. Ehdit toki suorittaa kurssin hyvin, vaikka aloittaisitkin opiskelun vasta kurssin alussa. Harjoitustöiden palautukset sekä oppituntitehtävät avataan toukokuussa 20.5. Harjoitustöiden palautusten määräajat ilmoitetaan myöhemmin.

  Kurssilla ei ole kesällä varsinaisia opetustapahtumia, vaan kaikki opiskelu tapahtuu itsenäisesti tarjotun kurssimateriaalin avulla ja tekemällä harjoituksia. Kurssin oppimateriaali koostuu kurssikirjasta sekä opetusvideoista. 

  Kirjallinen oppimateriaali löytyy MyCoursesin Oppimateriaalit-välilehdeltä. 

  Kurssilla on runsaasti lyhyehköjä kurssin opetusvideoita Youtube-kanavilta Projektiliiketoiminta http://tinyurl.com/pso-suomi


  Kirjallisen materiaalin, videoiden ja monivalintatehtävien yhteys on koottu tähän pdf-muodossa olevaan taulukkoon.


  Aallon opiskelijat voivat ilmoittautua kurssille WebOodissa ja muut opiskelijat voivat hakea kurssille FITechin kautta.

  Kurssihenkilökunta ja yhteystiedot: 

  Kesäkurssiin liittyen tulee ottaa yhteyttä kesäkurssin vastuuopettajaan. Aloita aina viestisi otsikko kurssin lyhenteellä PSO. 

  Vastuuopettaja: Tero Haahtela (etunimi.sukunimi@aalto.fi)