Topic outline

 • Kurssin etusivu

  Tervetuloa kurssille Tarinataidot: miten kertomukset rakentavat maailmaa!

  Kurssin kuvaus

  Kurssi sisältää kuusi neljän tunnin opetuskertaa ja itsenäistä työskentelyä. Kullakin kerralla oma temaattinen kehyksensä ja erityiskysymys, johon perehdytään (esim. retoriikka, etiikka, kerronnan perspektiivit). Useimpiin kertoihin liittyy pieni omaa ajattelua ja ilmaisutapoja avaava tai tutkiva kirjoitusharjoitus, joka tehdään joko tunnilla tai itsenäisesti.

  Kurssin osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on:

  • käsitys eri tarinamallien rakenteista, tehtävistä ja vaikutuksista
  • kyky analysoida erilaisia tarinallisia ja kerronnallisia rakenteita ja niiden vaikutuksia
  • ymmärrys tarinoiden merkityksestä itseymmärryksen välineinä, sosiaalisten suhteiden rakentajina ja yhteiskunnallisena voimana (etiikka, politiikka)
  • teoreettinen ja omakohtainen ymmärrys kirjoittamisen ja ajattelun suhteesta
  • uskallus kokeilla kirjoittamisessa uutta ja etsiä omia ilmaisun muotoja
  • kyky antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta viimeistelemättömiin teksteihin.


  Kurssin luennot

  Kurssin luennot järjestetään tiistaisin 23.4.-28.5. klo 12.15-16.00. Huom! 30.4. ei luentoa. Ennen luentoja luettavana on esilukumateriaaleja, jotka löytyvät luentokertojen omista kansioista. 

  Kurssin suorittaminen ja arviointi

  Kurssi arvioidaan Hylätty-Hyväksytty -asteikolla. Kurssin suorittaminen vaatii läsnäoloa opetuskerroilla, pakollisten kurssimateriaalien lukemista sekä kirjoitusharjoitusten tekemistä. Pakolliset kurssimateriaalit löytyvät luentokertojen osioista. Syventävää luettavaa -osiosta löytyy halukkaille vapaaehtoista lisämateriaalia. 

  Sairastapauksissa ole yhteydessä Sannaan sanna.nyqvist@gmail.com. Poissaolo korvataan kirjallisesti. 

  Kurssin yhteystiedot

  Kurssiassarit neuvovat mielellään käytännön asioissa :)

  Yhteystiedot:
  Eeva Einiö eeva.einio@aalto.fi tg: @eevaeinio
  Aleksi Kauppinen aleksi.kauppinen@aalto.fi tg: @aleksikauppinen

  Sannan tavoittaa sähköpostista sanna.nyqvist@gmail.com ja puhelimitse / Whatsappissa 050 5967 451.