Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Tiistai / Tuesday 12.30-14.00 U410b

  Perjantai / Friday 10.15-11.45 U401

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakso Saksa 3 on saksan kielen jatkokurssi. Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan saksaksi arki- ja työelämän yksinkertaisissa tilanteissa, osaa kirjoittaa arki- ja työelämän yksinkertaisia tekstejä ja tuntee saksankielisten maiden kulttuurin keskeisiä piirteitä.


  Sisältö

  Kielen rakenteiden ja sanavaraston laajentaminen ja sujuvampi käyttö, suullisen kielitaidon runsas harjoittelu, kirjoitustehtävät ja kuullunymmärtämisharjoitukset, saksankielisen kulttuurin tuntemuksen lisääminen.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kahdesti viikossa ja tunneilla on pakollinen läsnäolo. Oppituniten lisäksi kurssiin kuuluu itsenäisiä verkkotehtäviä. Kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. 

  Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. Huomaa, että itsenäisiä tehtäviä on paljon, joten älä jätä kaikkea viimeiseen iltaan. 


  Kirja: Freut mich 3 (Otava)

  Huom! Tuo kirja jo ensimmäiselle tunnille!


  Arviointi

  Kirjallinen koe 60 %

  Suullinen koe + aktiivisuus tunnilla 15 %

  Aineet (2 kpl) 15 %

  Nettitehtävät 10 %


  Kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät tulee olla tehtynä ennen kuin suoritus voidaan rekisteröidä.  Goals

  After the course, you will be able to engage in a discussion in a simple work or everyday-life situation, be able to write short texts about everyday life and work, and know key cultural features of the German-speaking countries.  Content

  Expanding knowledge and more fluent use of grammar and vocabulary, plenty of oral skills, writing assignments and listening comprehension exercises, becoming more familiar with German-speaking culture.


  Important to know

  You have classes twice a week, attendance is mandatory. In addition to the classes, there are online exercises to be done as independent work.

  Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in the class and what you should do before the next class. Please, note that the course includes a lot of independent studying, so don't leave everything for the last evening.


  Book: Freut mich 3 (Otava)

  Important: Get the book already for the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exam 60 %

  Oral exam + activity in class 15 %

  Compositions (2) 15 %

  Online exercises 10 %


  All the tasks have to be done, before the course can be registered.