Topic outline

 • General

  Vastuuopettaja / Teacher

  Arja Blanco

  Keskiviikko/Wednesday klo 12.30-14.00 salissa / in room Y307

  (See below for English.)


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson Saksa 2 suoritettuasi  osaat ilmaista mielipiteitäsi monin eri tavoin, keskustella työelämästä, työnhausta, opiskelusta, asumisesta sekä kuvailla ihmisiä ja asioita.


  Sisältö

  Kielioppi: Sivulauseen sanajärjestys, perfekti, imperfekti, sijamuodot (nominatiivi, akkusatiivi, datiivi, genetiivi), prepositioita (datiivi- ja vaihtoprepositiot), infinitiivi ja zu-partikkeli, adjektiivin taivutus, imperatiivi. 

  Teemat: Opiskelu, asuminen, työelämä, matkailu, urheilu, karnevaali, Wien, Berliini, Zürich, Frankfurt, Reininmaa.


  Tärkeää tietää

  Opetusta on kerran viikossa, kotitehtävät sekä lisäharjoitukset suoritetaan itsenäisesti MyCoursesin avulla. Osiosta "Kursplan und Hausaufgaben" näet, mitä kullakin tunnilla on tehty ja mitä sinun tulee tehdä ennen seuraavaa opetuskertaa. 


  Tunneilla on pakollinen läsnäolo. 


  Kirja: Freut mich 2 (Otava)

  Huom! Tarvitset kirjan jo ensimmäiselle tunnille.


  Arviointi

  Kirjallinen tentti 70 %

  Esittelyvideo + suullinen kielitaito tunnilla 10 % 

  Aine 10 %

  Nettitehtävät 10 %


  Kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät tulee olla tehtynä ennen kuin suoritus voidaan rekisteröidä.
  Goals

  After the course German 2 you can express your opinions in many different ways, talk about working life and job hunting, studying, living, and leisure time, as well as describe people and things.


  Content

  Grammar: Word order in subordinate clauses, perfect tense, imperfect tense, cases (nominative, accusative, dative, genitive), prepositions (dative, and two-case prepositions), infinitive and particle "zu", adjective declension, imperative. 

  Themes: Studying, living, working life, traveling, sports, carnival, Vienna, Berlin, Zurich, Frankfurt, Rhineland.


  Important to know

  You have classes once a week, homework and extra exercises are done independently using MyCouses. Under "Kursplan und Hausaufgaben" you can see, what was done in class and what you should do before the next class. 


  Mandatory attendance at classes. 


  Book: Freut mich 2 (Otava)

  Important: You need the book already on the first class!


  The book is Finnish-German, but you can find translations of all the exercises in the book in MyCourses, so you can attend the course even if you don't know any Finnish.


  Grading

  Written exam 70 %

  Presentation video + oral skills in class 10 % 

  Composition 10 %

  Online exercises 10 %


  All the tasks have to be done, before the course can be registered.