Osion kuvaus

 • Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

    ruska

  TERVETULOA KURSSILLE!

  Olet aloittamassa Oppiminen ja opetus yliopistossa -kurssia, joka on yksi keskeinen ydinkurssi Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) kokonaisuudesta. 

  MyCourses -ympäristö on tarkoitettu yhteisen tiedon rakentamisen ja vuorovaikutuksen tueksi. Se on paikka myös tiedon jakamiseen.  Oppimistehtävien palautuslaatikot ja yhteinen keskustelufoorumi löytyvät täältä. Jaamme tätä kautta mahdollisia tiedotteita ja jokainen on tervetullut virittämään keskustelua oppimiseen ja opetukseen liittyvistä aiheista.

   

  KURSSIN AIKATAULU JA LÄHIPÄIVIEN TEEMAT

  15.9..2015 klo 9:00-15:30, Yliopistopedagogiikka ja oppimisteoriat, Otaniemi, TUAS-talo,1023-1024
  30.9.2015 klo 9:00-15:30, Reflektio ja käyttöteoria, Otaniemi, Maarintalo h. 229 .
  7.10.2015 klo 9:00-15:30, Asiantuntijuus ja oppiminen, Otaniemi, K1, Otakaari 4, h. K342

  28.10.2015 klo 9:00-15:30, Opetuksen laatu,Otaniemi, K1, Otakaari 4, h. K342

  OSAAMISTAVOITTEET

  Kurssin suorittamisen jälkeen osallistuja:

  • osaa tunnistaa, määritellä ja arvioida omaan opetustyöhön ja omiin opetuksellisiin ratkaisuihin vaikuttavia tekijöitä
  • tunnistaa erilaisia oppimisteorioita
  • tiedostaa ja on muodostanut oman lähestymistavan opetukseen ja oppimiseen
  • osaa hahmottaa omaa opetusta osana suurempaa kokonaisuutta ja osaa visioida oman opetusalan tuottamaa asiantuntijuutta ja tulevaisuuden näkymiä.

  KURSSIN OHJAAJAT

  TIETOA KOKONAISUUDESTA JA TIEDOTUSKANAVA