Topic outline

 • Ruotsin lähtötasotesti auttaa sinua valitsemaan sinulle sopivan ruotsin kurssin. Tee lähtötasotesti ennen kuin ilmoittaudut kurssille LC-5410 Tekniikan alan ruotsia tai LC-5411 Tekniikan alan ruotsia perusteellisesti.

  Alle 16 pistettä:
  Kertaa ruotsia itsenäisesti ennen kurssille LC-5411 osallistumista. Itsenäistä opiskelua tukee ruotsin kieliklinikka

  16-24 pistettä:
  Osallistu kurssille LC-5411 Tekniikan alan ruotsia perusteellisesti ja kertaa ruotsia itsenäisesti

  Yli 25 pistettä:

  Voit osallistua kurssille LC-5410 Tekniikan alan ruotsia tai LC-5620 Ruotsin kirjallinen itseopiskelukurssi

  Jos saat testistä korkeat pisteet, 35 pistettä tai enemmän,  ja sinulla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, hankittu oman alan peruskielitaito ja ylioppilaskokeesta arvosana L tai E:

  Voit osallistua suoraan kokeisiin tai syventävälle kurssille.


  Voit halutessasi osallistua myös ruotsin valmentaville kursseille LC-5818 ja LC-5819, jotka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kaipaavat lisäkertausta ruotsin suullista ja kirjallista koetta varten.


  Tämän lähtötasotestin voi suorittaa vain kerran.