Topic outline

 • Tee lähtötasotesti ennen kuin ilmoittaudut LC-5410 Tekniikan alan ruotsia tai LC-5411 Tekniikan alan ruotsia perusteellisesti -kurssille.

  • Jos saat testistä 25 pistettä tai enemmän, voit osallistua suoraan kurssille LC-5410.
  • Jos saat testistä korkeat pisteet, 35 tai enemmän,  ja sinulla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman alan peruskielitaito ja ylioppilaskokeesta arvosana L tai E, voit osallistua suoraan kokeisiin tai syventävälle kurssille.
  • Jos saat testistä 16–24 pistettä, sinun kannattaa osallistua kurssille LC-5411 ja kerrata ruotsia itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua tukee ruotsin kieliklinikka.

  • Voit halutessasi osallistua myös ruotsin valmentaville kursseille LC-5818 ja LC-5819, jotka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kaipaavat lisäkertausta ruotsin suullista ja kirjallista koetta varten.

  • Tämän testin voi suorittaa vain kerran.