Topic outline

 • Lähtötasotesti ARTS:n opiskelijoille

  Tee lähtötasotesti ennen kuin ilmoittaudut LCA-5703 Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta ruotsiksi tai LCA-5704 Kirjoitetaan ja puhutaan taiteesta perusteellisesti -kurssille.

  • Jos saat testistä 25 pistettä tai enemmän, voit osallistua suoraan kurssille LCA-5703 tai verkkokurssille LC-5552.
  • Jos saat testistä 16–24 pistettä, sinun kannattaa osallistua kurssille LCA-5704 ja kerrata ruotsia itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua tukee ruotsin kieliklinikka ja Ruotsin kieliklinikan verkkokurssi LC-5551.
  • Jos saat testistä 35 pistettä tai enemmän ja sinulla on ruotsin kielen erityistä perehtyneisyyttä, mukaan lukien hankittu oman alan peruskielitaito ja ylioppilaskokeesta arvosana L tai E, voit osallistua suoraan kokeisiin tai syventävälle kurssille.
  • Voit halutessasi osallistua myös ruotsin valmentaville kursseille LC-5818 ja LC-5819, jotka on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kaipaavat lisäkertausta ruotsin suullista ja kirjallista koetta varten.
  • Tämän testin voi suorittaa vain kerran.