Tehtävä 4.2

Testaa Scopus-tietokantaa (linkkiin on sisäänrakennettu Aalto-kirjautuminen, normaalisti kirjautuminen Oppimiskeskuksen verkkosivujen kautta), ja hae itsellesi 3-5 tärkeän artikkelin viitetiedot. Viitteen lopussa olevan SFX-linkin kautta näet, onko artikkelin kokoteksti saatavissa Oppimiskeskuksen elektronisesta kokoelmasta. Muista kirjoittaa löytämäsi viitteet lähdeluettelomuotoon (ks. Oppimiskeskuksen ohjeet lähdeluettelon laatimisesta). Huom. omalla laitoksellasi saattaa olla omat eriävät käytäntönsä viitteiden hallintaan ja lähdeluettelon laatimiseen. Laitos- tai esim. tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa kirjaston esittämiin yleisiin malleihin.

Löydätkö aikaisemmin Google Scholarilla löytämäsi artikkelit myös aineistonsa tarkemmin valitsevasta Scopuksesta? Vaikka et lähdettäsi löytäisikään, niin se ei tarkoita, ettet voisi käyttää sitä työssäsi. Sinun pitää vain hieman tarkemmin tutkia, onko kyseessä luotettava lähde. Jos GS:llä löytämäsi artikkelit löytyvät myös Scopuksesta, niin voit käyttää niitä myös tämän tehtävän vastauksessa.

Esimerkkivastauksia (Kaurasen, Mustakallion ja Palmgrenin (2007, s. 76-77) mukaan):

Artikkeli elektronisessa kausijulkaisussa - Harvardin järjestelmä:
Abbas, H. & Magnusson, C. & Yngstrom, L. & Hemani, A. (2011). Addressing dynamic issues in information security management. Information Management & Computer Security. Vol. 19:1. S. 5-24. ISSN 1758-5805. Saatavissa: DOI 10.1108/09685221111115836.

Artikkeli elektronisessa kausijulkaisussa - numeroviitejärjestelmä:
1. Lassalle, V. L. & Failla, M. D. & Vallés, E. M. & Martin-Martinez, J. M. Chemical modification of styrene-butadiene-styrene co-polymer by grafting of N-carbamyl maleamic acid. Journal of adhesion science and technology. Vol. 18:15. 2004. S. 1849-1860. ISSN 1568-5616. Saatavissa: DOI:10.1163/1568561042708359.