Uppgift 3

Uppgift 3.1 Utför testsökningar med Google Scholar. Om du utför uppgiften utanför kampusområdet t.ex. hemifrån, bör du ändra på Google Scholar inställningen (engl. Scholar Prefrences), så att tillåter dig att använda Aalto-universitetets SFX-länkar (i Scholar "Library Links", se instruktionerna på finska eller engelska). Kom ihåg att spara dina inställningar i Google Scholar - Save Preferences). Gör testsökningen och välj från ditt resultat två referenser, som har länken "FullText: sfx@Aalto". Öppna länken och därefter "Go"-länken vid positionen "Koko teksti saatavissa" /"FullText available "(namnet på informationsresursen/databasen) - Go". Här kan du då se från vilken informationsdatabas den fullständiga texten (full text) har indexerats. Du hittar också ifrågavarande databaser från via Aalto-Finna genom att skriva en del av databasens namn via val av databaser-sökfältet.

Skriv som svar på uppgiften titeln på två tidskriftartiklar du hittat samt namnet på tidskriften, där artiklarna ingår. Skriv dessutom namnet på de databaser som dessa tidskrifter finns att tillgå i elektronisk form.

Exempel: Using encryption for authentication in large networks of computers, Communications of ACM, ACM Digital Library.

Uppgift 3.2  Sök via Aalto-Finna portalen  2-5 databaser/informationskällor, som är relevanta för ditt arbete dvs innehåller sådan information som du behöver. Du kan också använda de databaser, som du tidigare hittat för uppgift 3.1. eller använda dig av de ämnesspecifika guiderna (Tiedonhakijan oppaat/Resource Guides).

Motivera ditt val av databaserna/informationskällorna.

Med hjälp av Aalto-Finnas Bläddra databaser/Browse databases- funktionen kan du bläddra i databaserna bl.a. enligt ämne, som t.ex. datateknik, energiteknik etc. Information på finska eller engelska om en enskild databas/informationskälla hittas genom att klicka på databasens namn. Direkt uppkoppling till databasen fås via database interface-ikonen.

Exempel på engelska : Emerald journals (Emerald)-database. The database includes over 110 peer-reviewed journals with there articles in full-text format. The database includes journals, whose topics concerns management and economics.