Lähipäivä 3 korvaavatehtävä

Jos olit pois koko päivän:

1. Perehdy lähipäivän slideihin JA lue ennakkotehtäväksi annetut artikkelit. (osaamistavoitteet,opetusmenetelmät, opiskelijan opintojen mitoitus ja arviointi). Löydät artikkelit lähipäivä 2:n alta.

2. Pohdi lukemaasi ja kirjoita vähintään 2 sivun pohtiva ja reflektoiva kirjoitelma:  

a) Oletko sinä hyödyntänyt konsturktiivisen linjakkuuden periaatteita omassa opetuksessasi? Jos kyllä, niin kuvaa miten olet sitä käyttänyt (hyödyt ja haasteet) Jos et, niin pohdi sen käyttämisen höytyjä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta.

b) Poimi yksi teema artikkeleista  (osaamistavoitteet,opetusmenetelmät, opiskelijan opintojen mitoitus ja arviointi)  ja kuvaa miksi se on tärkeä elementti suunnitellessasi opetusta  konstruktiivisen linjakkuuden periaatteiden mukaisesti. 

c) Miksi vuorovaikutus on tärkeää opetuksessa ja oppimisessa? Kuvaa jokin epäonnistunut vuorovaikutustilanne ja uusi tilanne, jossa parannat vuorovaikutusta.

Palauta tehtäväsi viimeistään 24.11.2017.


Jos olit pois aamupäivän:

1. Perehdy lähipäivän slideihin JA lue ennakkotehtäväksi annetut artikkelit. (osaamistavoitteet,opetusmenetelmät, opiskelijan opintojen mitoitus ja arviointi). Löydät artikkelit lähipäivä 2:n alta.

2. Pohdi lukemaasi ja kirjoita noin 1-2 sivun pohtiva ja reflektoiva kirjoitelma:  

a) Oletko sinä hyödyntänyt konsturktiivisen linjakkuuden periaatteita omassa opetuksessasi? Jos kyllä, niin kuvaa miten olet sitä käyttänyt (hyödyt ja haasteet) Jos et, niin pohdi sen käyttämisen höytyjä opettajan ja opiskelijan näkökulmasta.

b) Poimi yksi teema artikkeleista  (osaamistavoitteet,opetusmenetelmät, opiskelijan opintojen mitoitus ja arviointi)  ja kuvaa miksi se on tärkeä elementti suunnitellessasi opetusta  konstruktiivisen linjakkuuden periaatteiden mukaisesti. 

Palauta tehtäväsi viimeistään 24.11.2017.


Jos olit pois iltapäivän:

1. Perehdy lähipäivän slideihin.

2. Pohdi lukemaasi ja kirjoita noin 1-2 sivun pohtiva ja reflektoiva kirjoitelma:  

Miksi vuorovaikutus on tärkeää opetuksessa ja oppimisessa? Kuvaa jokin epäonnistunut vuorovaikutustilanne ja uusi tilanne, jossa parannat vuorovaikutusta.

Palauta tehtäväsi viimeistään 24.11.2017.