LP 5 KORVAAVATEHTÄVÄ

Viimeisen lähipäivän korvaava tehtävä


Osallistuit opetuskokeiluun (20 min), jossa sait palautetta ryhmän muilta jäseniltä ja annoit palautetta muille ryhmäsi jäsenille. Millaisena koit tilaisuuden ja mikä sen anti oli sinulle esim. opitko jotain omasta opetuskokeilustasi, muiden opetuksesta tms.? 

Tarkastele vertaisryhmäsi työskentelyä ja pohdi mikä oli sen suurin anti itsellesi. Miten vertaisryhmätyöskentely työmuotona toimi ja onnistui? Teittekö jotain erityistä, jotta työskentely olisi mahdollisimman onnistunutta? Voisiko vastaavaa työskentelymuotoa käyttää omassa opetuksessasi ja miten se voisi tukea opiskelijoidesi oppimista?

Kirjoituksen pituus on n. 1-2 sivua. Palautuspäivä tähän palautuslaatikkoon on 15.12.2017