2.10 - Forskningsplanen

Forskningsplanen inlämnas senast 2.10 kl. 10.00. Genom inlämning av forskningsplanen bekräftas deltagandet i kandidatseminariet.

Forskningsplanen ska omfatta en inledning, målformulering/syfte, undersökningsmaterial och metoder samt en konkret plan och tidtabell för genomförandet av kandidatarbetet (redovisning av egen timresursering för arbetet) samt en källförteckning (ifall potentiella källor redan finns till förfogande).