1. Lähipäivän korvaava tehtävä

Due: Saturday, 7 October 2017, 4:00 PM

Korvaava tehtävä

Palauta tänne ensimmäisen lähipäivän poissaolon korvaava tehtävä, joka sisältää seuraavat asiat:

1. Tutustu päivän aikana käsiteltyihin teemoihin ja materiaaleihin: slidet ja kuviin ryhmätöistä.

2. Palauta mieleesi ennakkotehtävänä lukemaasi teksiin Nevgi, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2009) ”Oppimisen teoriat” ”, teoksessa S. Lindblom-Ylänne & A. Nevgi (toim.) Yliopisto-opettajan käsikirja, s. 194-236. ja pohdi suhteessa ennakkotehtävääsi miten käsityksesi oppimisesta näyttäytyy oppimisteorioiden näkökulmasta. Voit myös lisäksi tarkastella ennakkotehtävääsi suhteessa ryhmätöiden lopputuotoksiin (valokuvat). 

Kirjoita kysymyksistä ja näkemyksistäsi yksi noin 2 sivun (A4) mittainen pohtiva teksti ja palauta se MyCourses -ympäristöön 1. lähipäivän otsikon alla olevaan kohtaan ”Korvaava tehtävä”. Palautuspäivä tehtävälle on 24.9.2018.

Perehdythän myös lähipäivässä annettuihin uusiin seuraavaa lähipäivää valmisteleviin tehtäviin.