Välitehtävä 1 – pedagoginen analyysi ja käänteinen suunnitelma (tee 26.10. mennessä)

Due: Monday, 26 October 2015, 11:55 PM

OSA I
Pedagoginen analyysi omasta kurssita tai sen osasta - muutamasta luennosta/tapaamisesta ja tehtävistä
(Malli MC:ssä: Pedagoginen analyysi, MALLI - ICT in education File)

Oman kurssin pedagogisen analyysin tavoitteena on

  • eritellä tarkemmin kehitettävän kurssin osaamistavoitteita käyttäen tukena linjakkaan opetuksen mallia.
  • asettua opiskelijan asemaan ja kuvata opiskeluprosessin kulkua 
  • joko siten kuin kurssi on toteutettu aiemmin (jos se on toteutettu aiemmin)
  • luonnoksena (jos kurssia ei ole toteutettu aiemmin)
  • käyttää analyysiin ja opiskeluprosessin kuvaamiseen keskustelussa olevaa analyysipohjaa. Halutessasi voit valita jonkin toisen visuaalisen muodon taulukon sijaan, mutta samat näkökulmat tulisi löytyä kuvauksesta.
  • kirjata tai kuvata asiat siten, että muut kurssilaiset ja kollegasi ymmärtävät kuvauksen.

OSA II
Oman kurssin osan kääntäminen

  1. MITÄ KÄÄNTEISESTI. Valitse, minkä osan tai mitkä osat kurssistasi toteutat käänteistä opetusta soveltaen.
  2. MITÄ SISÄLTÖÄ TOIMITETAAN ETUKÄTEEN. Tunnista kurssisi oppisisällöstä osat, jotka voisi toimittaa itseopiskeltavaksi etukäteen.
  3. MATERIAALIN FORMAATTI. Missä muodossa haluaisit välität tiedon? Miltä itseopiskelumateriaali näyttää? Tähän aiheeseen pureudutaan toisella tapaamiskerralla. Voit kuitenkin maalailla ajatuksiasi - haluaisitko kokeilla videon tuottamista, etsisitkö verkosta valmiita aineistoja vai olisiko materiaali jonkin muun muotoista?
  4. KONTAKTIOPETUS. Millaisia tehtäviä/toimintaa olisi lähiopetuksessa? Tähän aiheeseen pureudutaan kolmannella tapaamiskerralla. Voit kuitenkin pohtia, millaisia tehtäviä voisit toteuttaa (ryhmäkoko yms. huomioiden) tai millaista tekniikkaa haluaisit kokeilla?

Älä jumiudu haasteisiin tai epävarmuuteen teknologisista ratkaisuista. Suunnitelma saa olla korkealentoinen.

Palauta vain yksi tiedosto, eli jalosta aluksi tekemäsi pedagoginen analyysi flipped classroom -mallia käyttäväksi suunnitelmaksi.