Argumentera skriftligt - inlämning (version 1)

Due: Friday, 29 May 2020, 11:59 PM

Läs instruktionerna för en argumenterande text (argumenterande genre) och skriv en text på ca. 150 ord. Innan du skriver studera den centrala grammatiken.