Loggbok - inlämning

Due: Monday, 22 June 2020, 11:59 PM

Efter att du har gjort alla uppgifter och lämnat in det muntliga provet ska du lämna in din loggbok. I loggboken borde finnas allt som du har gjort för svenskan under kursens gång. Det kan vara allt mellan att göra obligatoriska uppigfter till att titta på en svenskspråkig film och allt där emellan. 

Kursens arbetsmängd är 81 timmar och du kan evaluera hur mycket du har jobbat. Har timmarna räckt till? Har du inte behövt använda så mycket tid?