PROJEKTITEHTÄVÄ: FIKTIO VALOKUVASSA

Due: Wednesday, 9 June 2021, 12:00 AM

Projektitehtävä on laaja teossarja, X-määrä kuvia, joissa tutkit itse valitsemaasi teemaa sarjallisesti. Ainoa kriteeri sarjalle on fiktio, rakennettu kuva. Tässä sarjassa tutkitaan siis valokuvan keinoja liikkua pois dokumentaarisuudesta. 

Tehtävänannon yhteydessä puhuimme myös sarjallisuudesta valokuvataiteessa (ja taiteessa yleensä). Mitä sarjallisuudella saavutetaan: teemaa voidaan sarjallisuuden kautta tutkia eri näkökulmista, sarjallisuus rakentuu myös säännöille jotka taiteilija itselleen asettaa (esim. kuvan muoto, lavastus, tekniikka jne). 

Tehtävän kritiikki on viimeisellä tapaamiskerralla.

Referenssejä mm.:
Marjukka Vainio
Dina Goldstein
Janne Lehtinen
Anna Reivilä
Jonna Kina
Thomas Demand
Cindy Sherman