Lokikirjoitus 1 DL 24.1.2022

Due: Monday, 24 January 2022, 6:00 PM
Make a submission

Lokipäivityksen tavoitteena on suunnata ja seurata oppimistasi sekä havainnoida niitä asioita, joita seuraavilla sessioissa tulisi käsitellä tarkemmin. Lokipäivitys on kirjallinen reflektio viikon aiheiden herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä, joka kirjoitetaan heti viikon sessioiden jälkeen.

Kirjoita noin 0,5-2 sivun mittainen kuvaileva pohdinta omasta oppimisestasi liittyen viikon teemaan tai teemoihin. Lokikirjoituksessa voit pohtia esimerkiksi:

  • Mitä jäit miettimään?
  • Mikä tuki oppimistasi yhteisseessioissa?
  • Millaisia ajatuksia ja tunteita sinulla syntyi käsitellyistä aiheista?
  • Missä huomaat muutoksia? Miten se näkyy käytännön työssä?
  • Mihin haluaisit jatkossa paneutua? Mistä haluaisit ottaa enemmän selvää?
  • Mitä haluat sanoa nyt itsellesi? Mitä haluat sanoa muille osallistujille ja ohjaajille?

Lokipäivitykset palautetaan alla olevaan laatikkoon viimeistään viikko lähipäivän jälkeen.  Lokikirjoituksesi näkyy vain itsellesi ja ohjaajille.

HUOM! Lokikirjoitus EI OLE esim. tekninen selostus "ensin teimme sitä ja sitten tätä tms." vaan aina kirjoittajan omia ajatuksia ja pohdintaa. Voit esimerkiksi reflektoida jo aiempia opetus- ja oppimiskokemuksiasi viikon aiheisiin liittyen.

Tämä tehtävä merkitään automaattisesti merkityksi, kun olet palauttanut tiedoston.