Ohje ajanhallinnan tehtävään ja tehtävän palautukseen

Ajankäytön taito

Tämä osio keskittyy ajankäytön taitojen opetteluun. Kaikille yhteinen osuus koostuu luennosta, ennakkomateriaaleihin tutustumisesta sekä oman ajankäytön seuraamisesta ja sen tulosten reflektoinnista palautettavassa raportissa. Luennolla 15.9.2022 klo 14-16 annetaan tarkemmat ohjeet oman toiminnan seuraamiseen.

Tutustu alla oleviin videoihin sekä artikkeliin "Manage your energy, not your time” (https://hbr.org/2007/10/manage-your-energy-not-your-time).
Ennakkomateriaalin videot:
Seuraa omaa toimintaasi alla olevan viikkosuunnitelman (Viikkosuunnitelma projekti ja tehtävät.doc) avulla kolmen viikon ajan esim. viikot 38 - 40 (19.9.-9.10.) luennolla annettavan ohjeistuksen mukaan. Viikkosuunnitelman tekeminen: aseta itsellesi tavoitteet, pilko ne tehtäviksi, priorisoi tehtävät ja tee aikataulu. Hyödynnä suunnittelun apuna annettuja materiaaleja.  Kirjoita raporttiin seurannan aikana vähintään viikoittain reflektiota. Tehtävän tavoitteena on kehittää omaa ajankäytön suunnittelua.

Kirjoita raportti mahdollisimman pian seurantajakson päättymisen jälkeen. 

Viikkottaista reflektiota ja raporttia kirjoittaessasi pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

- Miten suunnitelmasi toteutui? Mikä meni niin kuin piti?

- Millaisia haasteita tai ongelmia aikataulusi noudattamisessa tuli? Mihin aikasi todellisuudessa meni, jos se ei mennyt suunnitelman mukaan?

- Tukiko oma ajankäytön suunnitelmasi jaksamista, keskittymistä ja motivaatiota?

- Oliko suunnitelma realistinen ja käyttökelpoinen? Jos poikkesit tavoitteistasi, teitkö sen tietoisesti vai huomaamatta?

- Mitä haluaisit oppia itsenäisestä opiskelusta ja ajanhallinnasta?

- Mikä sinulle voi olla vaikeaa ajanhallinnassa?

- Kirjoita myös artikkelin pohjalta heräävistä ajatuksistasi.

- Mitä opit tästä harjoituksesta (jos opit)? Miten huomioit oppimasi seuraavan aikataulun suunnittelussa?

Raportin tulee olla vähintään yhden A4-sivun mittainen eikä sen tule sisältää viikkoraportteja vaan vain omat huomiosi raportoinnin pohjalta. Palauta raportti PDF-muotoisena MyCoursesiin palautuslaatikkoon viimeistään ma 24.10.2022 klo 15.59. Raportit käsitellään luottamuksellisesti eikä kirjaamilla opiskelutuntimäärillä ole vaikutusta arvosteluun. Pääaineiden suunnittelijat/koordinaattorit antavat vastapalautteen.