3.3. Muntlig presentation 2

Due: Thursday, 1 December 2022, 10:59 PM

Oral presentations - University of Wollongong – UOW

 Nu är det dags att laga färdigt en presentation för det muntliga provet!

1. Läs på nytt information om muntligt prov (längre ned på kurssidan)

2. Välj om du vill fortsätta med samma tema som du började med i muntlig presentation 1 eller om du byter tema.

3. Du kan välja en traditionell presentation (t.ex. på PowerPoint) som du håller i Zoom, du kan banda presentationen in med hjälp av Screen-cast-o-matic, Screencastify, Panopto eller motsvarande eller du kan filma med kamera.

3. Laga presentationen färdig. Tid på video ca. 5 minuter. 

4. Lyssna på din presentation och kolla uttalet.

5. Lämna in. 

6. Lämna presentationen i inlämningsmappen för muntlig presentation 2 och  muntligt prov.