20.3 Muntlig framställning 2 (Stina)

Vetenskaplig retorik och opponering: hur man presenterar sitt arbete tydligt och övertygande och hur man opponerar ett vetenskapligt arbete