3.12 Talverkstäder (Sofia)

Talverkstäderna hålls i mindre grupper på Zoom: https://aalto.zoom.us/j/7924621135. Se tider nedan.

På talverkstaden tränar du på att framföra den presentation du sedan håller på slutseminariet (10 minuter). Alla presentationer hålls på svenska. Du får respons av lärare och kurskamrater. Efter talverkstaden får du en analysuppgift med frågor kring den egna presentationen. 

9.00–10.30
Isak
Anna
Caroline

10.30–12.00
Sonja
Erik
Viktor K
Markus

13.00–14.30
Ulrika
Helena
Tobias
Arthur
Arthur 

15.00–16.30
Robert
Viola
Marina
Michaela