Työ 1.1 - Atomin diskreetit energiatilat

Työn sisältö

Työssä tutkitaan atomin (neon) diskreettejä energiatiloja Franckin ja Hertzin kokeella (törmäyttämällä sähkökentässä kiihdytettyjä elektroneja atomeihin, sekä määritetään neonin ionisaatiopotentiaali, eli pienin jännite, jolla kiihdytetty elektroni voi törmäyksessä poistaa neonatomista yhden elektronin. 

Aikataulu

Ilmoittaudu työhön täältä. Ilmoittautuminen on auki 31.1.2021 asti. Työhön otetaan enintään 15 opiskelijaa. Raporttia varten analysoitava mallidata tulee pyytää assistentilta tammikuun loppuun mennessä (lähetetään tuolloin niille työn varanneille, jotka eivät ole sitä siihen mennessä pyytäneet).

Työselostuksen ensimmäinen versio pitää palauttaa työn vastuuassistentille sähköisesti viimeistään kolme viikkoa mallidatan saamisen jälkeen. Myös paperiversion saa palauttaa, mutta sähköinen versio (pdf- ja txt-muodoissa) vaaditaan selostusten automaattivertailun mahdollistamiseksi. Toisen korjatun version kirjoitusaika on puolestaan kaksi viikkoa, joka lasketaan palautetilaisuudesta. Palautetilaisuuden ajankohta sovitaan assistentin kanssa.

Materiaali ja mittaukset

Tutustu ennen mallidatan pyytämistä huolellisesti työkohtaiseen materiaaliin (a.o. teoria ja työohje), joista löytyy lisää lähdeviitteitä. Katso sitten mittausvideo ja lue huolellisesti myös "Kurssin suorittaminen" ja "Selkkariohjeita". Pyydä sitten mallidata työn vastuuassistentilta (kts. yhteystiedot).

Yhteystiedot

Jani Taskinen

jani.m.taskinen@aalto.fi

Mittausvideot