Työ 1.2 - Elektronin spin-resonanssi

Työn sisältö

Tässä laboratoriotyössä tutustutaan elektronin spin-resonanssiin ja sen pohjana olevaan Zeemanin ilmiöön, joka kuvaa magneettisen dipolimomentin ja magneettikentän vuorovaikutusta. Elektronilla on pysyvä magneettinen dipolimomentti, joka johtuu kvanttimekaanisista ilmiöistä. Zeemanin ilmiöön perustuu myös esimerkiksi NMR (ytimen magneettinen resonanssi) ja sen sovellus magneettikuvaus. Elektronin spin-resonanssia käytetään lukuisissa eri tieteen aloissa erilaisissa tutkimuksissa kuten aineen rakenteen, kemiallisissa reaktioissa vapaiden radikaalien muodostumisen ja kiderakenteen virheiden tutkimiseen. Työssä tutkitaan elektronin spin-liikemäärämomentista aiheutuvaa magneettista dipolimomenttia.

Aikataulu

Ilmoittaudu työhön täältä. Ilmoittautuminen on auki 31.1.2021 asti. Työhön otetaan enintään 15 opiskelijaa. Raporttia varten analysoitava mallidata tulee pyytää assistentilta tammikuun loppuun mennessä (lähetetään tuolloin niille työn varanneille, jotka eivät ole sitä siihen mennessä pyytäneet).

Työselostuksen ensimmäinen versio pitää palauttaa työn vastuuassistentille sähköisesti viimeistään kolme viikkoa mallidatan saamisen jälkeen. Myös paperiversion saa palauttaa, mutta sähköinen versio (pdf- ja txt-muodoissa) vaaditaan selostusten automaattivertailun mahdollistamiseksi. Toisen korjatun version kirjoitusaika on puolestaan kaksi viikkoa, joka lasketaan palautetilaisuudesta. Palautetilaisuuden ajankohta sovitaan assistentin kanssa.


Materiaali ja mittaukset

Tutustu ennen mallidatan pyytämistä huolellisesti työkohtaiseen materiaaliin (a.o. teoria ja työohje), joista löytyy lisää lähdeviitteitä. Katso sitten mittausvideo ja lue huolellisesti myös "Kurssin suorittaminen" ja "Selkkariohjeita". Pyydä sitten mallidata työn vastuuassistentilta (kts. yhteystiedot).


Yhteystiedot

Jani Taskinen
jani.m.taskinen@aalto.fi

Mittausvideot