Työ 1.5 - Röntgendiffraktio

Työn sisältö

Laboratoriotyössä tarkastellaan röntgensäteilyn diffraktiota kiteisestä aineesta. Laitteiston alustamisen jälkeen mitataan NaCl-kiteen diffraktiospektri ja määritetään sen avulla NaCl:n hilavakio. Lisäksi työssä selvitetään diffraktiospektriä käyttäen tuntemattoman piikiekon leikkaussuunta ja tutkitaan suodattimen vaikutusta röntgensäteilyn spektriin.

Aikataulu

Ilmoittaudu työhön tästä: https://mycourses.aalto.fi/mod/choicegroup/view.php?id=669662. Ilmoittautuminen on auki 31.1.2021 asti. Työhön otetaan enintään 15 opiskelijaa. Raporttia varten analysoitava mallidata tulee pyytää assistentilta tammikuun loppuun mennessä (lähetetään tuolloin niille työn varanneille, jotka eivät ole sitä siihen mennessä pyytäneet).

Työselostuksen ensimmäinen versio pitää palauttaa työn vastuuassistentille sähköisesti viimeistään kolme viikkoa mallidatan saamisen jälkeen. Myös paperiversion saa palauttaa, mutta sähköinen versio (pdf- ja txt-muodoissa) vaaditaan selostusten automaattivertailun mahdollistamiseksi. Toisen korjatun version kirjoitusaika on puolestaan kaksi viikkoa, joka lasketaan palautetilaisuudesta. Palautetilaisuuden ajankohta sovitaan assistentin kanssa.

Materiaali ja mittaukset

Tutustu ennen mallidatan pyytämistä huolellisesti työkohtaiseen materiaaliin (a.o. teoria ja työohje), joista löytyy lisää lähdeviitteitä. Lue huolellisesti myös "Kurssin suorittaminen" ja "Selkkariohjeita". Katso sitten mittausvideot ja pyydä sen jälkeen mallidata työn vastuuassistentilta (kts. yhteystiedot).


Yhteystiedot

Tuukka Ruokokoski
tuukka.ruokokoski@helsinki.fi


Mittausvideot

Avattuasi linkin klikkaa vasemmanpuoleisesta kuvaruudusta video koko näytölle.

1. osa: Laitteisto ja alustus
(Video alkaa vähän "keskeltä". Alusta jäi pois työn tavoitteet, ne lukee työohjeessa.)
https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=529592c4-b21c-4734-a396-ac800128faca

2. osa: NaCl:n mittaukset
https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2510efd7-23e3-43dc-90d2-ac810110d184

3. osa: Piin mittaukset
https://aalto.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=265fa54e-87e9-49f4-85f6-ac81014165aa