Nyheter

Version 2 av kandidatarbetet, opponentpar och presentationstider

Version 2 av kandidatarbetet, opponentpar och presentationstider

by Henrik Wallén -
Number of replies: 0

Kom ihåg att lämna in version 2 av kandidatarbetet senast på måndag kl 10:00. Notera att version 2 skall lämnas in både i Turnitin och ett diskussionforum. Den skriftliga opponeringen lämnas in senast 24.11 kl 10 i samma diskussionsforum.

Opponentpar för den skriftliga opponeringen och tidtabellen för slutseminariet publiceras så snabbt jag hinner på måndag eftermiddag. Slutseminariet är inprickat tisdag 12.12 – onsdag 13.12. Det ser ut att bli två grupper på två av fyra möjliga tider: tisdag förmiddag, tisdag eftermiddag, onsdag förmiddag och onsdag eftermiddag. För att få en så bra tidtabell som möjligt:

  • Meddela ifall du vet att din handledare har förhinder.
  • Meddela ifall du själv har någon tent, mellanförhör eller annat allvarligt förhinder.
  • (Övriga önskemål angående tidtabellen har lägre prioritet, men beaktas om möjligt.)

Meddela om eventuella förhinder senast på måndag kl 10. Jag skickar också ut en separat förfrågan till alla handledare.