Uppgiften i informationssökning

Uppgiften i informationssökning

Wallén Henrik -
Vastausten määrä: 0

Jag har nu hunnit gå igenom uppgiften i informationssökning. De flesta svaren på uppgifterna var bra, men i några fall har jag bett om kompletteringar. Avsikten var att notifiera (skicka e-post från MyCourses) ifall jag bad om kompletteringar. I de flesta fall har jag inte kommenterat utan bara markerat att uppgiften är ok, och i så fall har det troligen inte kommit någon form av notifikation.

Oberoende om notifikationerna gått fram eller inte är det nu bra att nu kontrollera på svenska kandidatseminariets uppgift i informationssökning (https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=12135) --> Vitsord ifall det är något du behöver komplettera. Ifall bedömingen av en uppgift är godkänd ("yes") behöver du inte nödvändigtvis korrigera eventuella mindre brister som jag påpekat om, men var noga med källorna i kandidatarbetet. Fråga om något är oklart.

Jag går igenom uppdaterade uppgifter på fredag.