Version 3 av kandidatarbetet, opponentpar och presentationstider

Version 3 av kandidatarbetet, opponentpar och presentationstider

by Wallén Henrik -
Number of replies: 0

Kom ihåg att lämna in version 3 av kandidatarbetet senast på måndag kl 10:00. Notera att version 3 skall lämnas in både i Turnitin och ett diskussionforum. Den skriftliga opponeringen lämnas in senast må 26.3 kl 10 i samma diskussionsforum.

Opponentpar för den skriftliga opponeringen och tidtabellen för slutseminariet publiceras så snabbt jag hinner efter inlämningen. Slutseminariet är inprickat tisdag 24.4 – torsdag 26.4. Det ser ut att bli tre eller fyra grupper (en grupp är max 8 presentationer antingen på förmiddagen eller eftermiddagen). För att få en så bra tidtabell som möjligt:

  • Meddela ifall du vet att din handledare har förhinder.
  • Meddela ifall du själv har någon tent, mellanförhör eller annat allvarligt förhinder.
  • (Övriga önskemål angående tidtabellen har lägre prioritet, men beaktas om möjligt.)

Meddela om eventuella förhinder senast på måndag kl 10. Jag skickar också ut en separat förfrågan till alla handledare.